European Center of Reference | Diabeter

SWEET heeft als doel de diabeteszorg aan kinderen en jongeren te verbeteren

European Center of Reference

De Europese Unie startte in 2008 het Europese project SWEET. Het doel: de korte en lange termijn uitkomsten voor kinderen en jongeren met diabetes verbeteren door betere secundaire preventie, diagnose en regeling van hun diabetes (ook wel suikerziekte genoemd). De EU zag een snelle toename van het aantal kinderen met diabetes en zag ook dat teveel kinderen en jongeren dagelijks last ondervinden van deze ziekte. Op de langere termijn (tien tot vijftien jaar) ondervinden zij hiervan last in de vorm van ernstige en soms dodelijke complicaties.

Voorbeeldkliniek voor diabeteszorg

SWEET benoemde “centers of reference” die een constructieve bijdrage leveren om de zorg voor kinderen met diabetes structureel te verbeteren. Diabeter is een van de eerste diabetescentra in Europa met dit predikaat, en de enige in Nederland. Een Center of Reference levert top diabeteszorg, werkt als voorbeeldkliniek voor diabeteszorg en is nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en internationaal onderzoek. Het levert een bijdrage om de diabeteszorg in binnen- en buitenland verder te verbeteren.

Strenge criteria

Voor toekenning van het predicaat gelden strenge criteria. Een diabetescentrum moet echt kunnen aantonen dat het werkt aan zorgverandering en -verbetering, aan onderzoek en aan het invoeren van technologische vernieuwingen in diabeteszorg. Diabeter voldoet aan al deze criteria. Door de focus op type 1 diabeteszorg voor kinderen en jongvolwassenen zijn we een van de grootste centra op dit gebied. Bovendien zijn we betrokken bij internationaal onderzoek naar behandeling en genezing van type 1 diabetes (diabetes type 1). We adviseren ook over de behandeling van diabetes type 1 in ziekenhuizen, zoals in het Erasmus MC en het Máxima Medisch Centrum. Tevens beschikt Diabeter over een ver doorgevoerd ICT-systeem, met al vijftien jaar een elektronisch patiëntensysteem en kwaliteitsbeoordelings- en -borgingssysteem. De opzet en werkwijze van Diabeter is uniek binnen Europa en heeft de aandacht getrokken uit andere landen.

Voor meer informatie over SWEET:

SWEET Project
Criteria for Centers of Reference for pediatric diabetes – a European perspective