CGM (continue glucose monitoring) - Diabeter

Insulinepomp met sensor

Waar de insulinepomp al zorgt voor een betere regeling en het aanpassen van je behandeling op trends, daar kan dit nog verder worden verbeterd met een zgn. continue glucosesensor. Zo’n glucosesensor meet elke paar minuten (afhankelijk van het merk en type) de glucosewaarde in je onderhuidse weefselvocht. Dit is dus anders dan een vingerprik waar je in het bloed meet: de waarde loopt dan ook enkele minuten achter op de bloedwaarde en dit vereist soms alsnog het checken in een bloedmonster.  Deze vertraging blijkt voor het zien en reageren op trends niet belangrijk. Met een glucosesensor kunnen mensen lang voordat een waarde te hoog of te laag wordt reageren en zo hyper’s en hypo’s voorkomen. Bovendien hoef je niet meer in je vingers te prikken om je glucosemeting te verrichten. 

Steeds meer automatisch

Inmiddels kan dat ook voor een deel automatisch als het om hypo’s gaat. De insulinepomp wordt dan door de sensor aangestuurd. De computer van de pomp kan aan de hand van de trend in de daling van de glucose besluiten om de insulinetoevoer te stoppen (bij de eerste pompen heette dit ‘low glucose suspend, lage glucose noodrem LGS’), maar bij de nieuwste generatie insulinepompen kan de computer zelfs al veel eerder een hypo voorspellen. We spreken dan van een predictive (voorspellend) low glucose suspend. De insulinepomp stopt dan met insuline afgeven om te voorkomen dat de glucosespiegel nog meer zal dalen. Hypo's worden daarmee voorkomen. Een enorme verbetering, zeker ook voor ouders van kinderen met type 1 diabetes. 

De sensor vereist nog veel handwerk, zoals 2 tot 3 x daags ijken / kalibreren en je moet als ouder of patiënt met diabetes type 1 steeds reageren op de alarmen die de sensor afgeeft. De alarmgrenzen daarvoor kun je wel zelf instellen. Echt vol-automatisch zoals we verwachten van een kunstalvleesklier (artificial pancreas) is het nog niet, maar we zijn daar snel naar op weg zoals je ook hier kunt lezen. 

Een betere kwaliteit van leven

Helpt een insulinepomp met glucosesensor in het reguleren van diabetes (suikerziekte)? Ja! Zo bereikt bijna 90% van de mensen met een glucosesensor een HbA1c onder de landeljijke richtlijn van 7,5% (58 mmol/mol)!
Niet alleen een beter HbA1c, maar vooral minder schommelingen en uitschieters heeft een ongekend effect op de kwaliteit van het leven van mensen met diabetes type 1. De techniek ontwikkelt zich steeds verder. Vanaf 2017 verwachten we de zogenaamde hybrid closed-loop, een systeem die de gehele glucoseregeling in de nacht overneemt. Ook daarmee zetten we stappen naar een toekomst zonder complicaties. We houden je op de hoogte via deze website, Facebook en Twitter

Lees ook: 

Van glucosestrip naar slimme pompen

FreeStyle Libre: van prikken naar 'playing the pancreas.'

Glucosesensor een enorme steun voor mensen met type 1 diabetes