Diabfund

Diabfund / Vrienden van Diabeter

Diabetes is een chronische aandoening waar je gezond mee kunt opgroeien. Daarom is goede diabeteszorg vanaf jonge leeftijd zo belangrijk, voor iedereen! Bij een matige diabetesregeling kamp je immers met problemen in het dagelijks leven en dreigen er complicaties voor je gezondheid op latere leeftijd.  Hier vind je de initiatieven van de Vrienden van Diabeter die die goede diabeteszorg bereikbaar maken of een steuntje in de rug zijn voor gezinnen met een kind met type 1 diabetes.


Nieuws

In het najaar van  2016 zal een medisch team van Diabeter opnieuw onderwijs gaan geven aan Nepalese artsen. Doel: training geven zodat de Nepalese kinderen met type 1 diabetes langdurig kunnen rekenen op goede diabeteszorg. Lees hier het blog van ons team en hoe ook jij kunt helpen.

 Nepal 2016 


Daar zijn Vrienden voor... 

De diabeteszorg die we geven is verzekerde basiszorg. Alle zorg die we geven wordt gefinancierd vanuit de vergoeding van zorgverzekeraars. Toch zien we vaak fantastische projecten en initiatieven die buiten de reguliere voorzieningen vallen, maar die nu juist ook een verschil kunnen maken in het leven van kinderen en jongeren met diabetes. Een nieuwere techniek zonder pijn, een bijzonder uitje voor een kind met diabetes of een steuntje in de rug voor gezinnen die dat goed kunnen gebruiken. Hiervoor is de stichting Vrienden van Diabeter opgericht. 

Voorbeelden van projecten die we bij Diabeter konden uitvoeren dankzij de Vrienden:

  • de huiselijke inrichting van de wachtkamers bij Diabeter

  • ondersteuning van educatieprojecten en -middagen voor ouders en kinderen

  • de aanschaf van een pupillometer (een nieuwe onderzoeks-methode)

In Nepal ondersteunen wij met raad en daad sinds 2009 het actieprogramma 'Life for a Child van het International Diabetes Fund: 

 

Naar de website van Vrienden van Diabeter