Diagnode 3: onderzoek naar behoud betacellen

Augustus 2022

Proberen het aantal nog werkende bètacellen in de alvleesklier die insuline maken te behouden

Vanaf september 2022 starten we bij Diabeter in Rotterdam met de Diagnode-3 studie bij mensen van 12-29 jaar, die korter dan 6 maanden diabetes hebben. In dit onderzoek wordt gekeken of door behandeling met Diamyd® (en zo nodig vitamine D) de eigen insulineproductie behouden kan worden. Deze studie is een vervolg op de Diagnode-2 studie, waaraan we eerder hebben deelgenomen.

Onze kinderarts-endocrinoloog Dr. Theo Sas vertelde in onze livestream van oktober 2022 meer over dit veelbelovende wetenschappelijke onderzoek. Wie kan eraan meedoen en waarom zou je dat doen?

Een minder felle afweerreactie tegen de insuline-producerende cellen

In het bloed van patiënten, die net de diagnose type 1 diabetes hebben gekregen, zijn vaak afweerstoffen tegen het lichaamseigen eiwit GAD65 te vinden. Dit bracht Zweedse onderzoekers op het idee om het afweersysteem te laten ‘wennen’ aan GAD65, net als bij een vaccin. Hierdoor reageren de immuuncellen minder sterk tegen de betacellen en blijven er meer insuline-producerende cellen over. De onderzoekers hebben van GAD65 het medicijn Diamyd® ontwikkeld. De Diagnode-2 studie liet in een wat grotere groep mensen van tussen de 12 en 25 jaar zien, dat Diamyd® veilig is en de insulineproductie van het lichaam zelf langer wat hoger kan houden dan in de groep personen die het medicijn niet heeft gekregen. Uiteraard werden beide groepen in dat onderzoek ook gewoon behandeld met insuline. Ook laat de groep, die behandeld is met het medicijn, meer normale glucosewaarden zien in de 15 maanden na de behandeling, dan de groep die het medicijn niet gekregen heeft.

Waarom de Diagnode-3 studie ?

Voordat het medicijn als standaard behandeling voorgeschreven kan gaan worden aan mensen die diabetes type 1 hebben gekregen, moet in een grotere groep patiënten onderzocht worden hoe groot het effect is van het medicijn en of ook in deze groep weinig bijwerkingen wordt gezien.

Als ik interesse heb, krijg ik dan de behandeling in dit onderzoek?

Als u interesse heeft en alle informatie van ons gehoord en gelezen hebt, tekent u een formulier dat u bereid bent mee te doen. Deelnemers aan de Diagnode-3 studie worden dan gescreend om te kijken of de behandeling met Diamyd® zinvol is. Er wordt bloed afgenomen en er worden vragen gesteld. Bij bepaalde bloeduitslagen weten we dat het niet zinvol is om aan deze behandeling in dit onderzoek te starten. Wij zullen met u die uitslagen bespreken.    

Wie met de studiebehandeling kan beginnen krijgt drie maal, met een tussenpoos van één maand, een injectie met Diamyd® of placebo (onwerkzame stof) in een lymfeklier in de lies. De totale duur van de studie is 26 maanden. Of je Diamyd®/vitamine D of placebo gaat krijgen, wordt bepaald door loting. De deelnemer en de onderzoeksarts weten beiden niet welke studiebehandeling er wordt gegeven. Dit is de beste methode om wetenschappelijk aan te tonen hoe groot het effect van het medicijn is.

Wel of niet patiënt van Diabeter?

Onze patiënten, die aan de voorwaarden voor deelname voldoen (12 - 29 jaar, korter dan zes maanden type 1 diabetes), krijgen van hun behandelend arts een uitnodiging om deel te nemen. Als je in een ander ziekenhuis onder behandeling bent, neem dan eerst contact op met je eigen medisch specialist. Het is mogelijk om gewoon onder controle van je eigen arts te blijven en alleen voor het onderzoek Diabeter  te bezoeken. Ook zijn er nog enkele ziekenhuizen in Nederland die meedoen. Die vind je onder deelnemende klinieken op de website van Diagnode 3. 

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Ons researchteam beantwoordt je vragen graag. Je kunt ze bereiken op onderzoek@diabeter.nlOnderzoekers: Dr. T.C.J. Sas en dr. D. Mul  Diabeter Rotterdam.