NIEUWSBERICHT

Verslag thema-avond HbA1c

24 februari 2017

HbA1C: elke drie maanden krijg je een nieuwe uitslag, maar wat moet je ermee en is deze wel zo belangrijk? We gingen er uitgebreid op in tijdens de thema-avond van maandag 20 februari bij Diabeter in Rotterdam. Als eerste was er de presentatie van dr. Henk-Jan Aanstoot. Het is moeilijk om compleet te zijn, maar we halen er een aantal punten uit voor diegenen die er niet bij waren.

  • HbA1C nog eens uitgelegd: wat meten we eigenlijk? We meten het percentage versuikerde glucose in het bloed. Die versuikering is de reden voor versnelde veroudering van je kleine en grote bloedvaten. Die versnelde veroudering uit zich in macrovasculaire complicaties, dus hart- en vaatziekten, en microvasculaire complicaties, zoals neuropathie, nefropathie en retinopathie. Hoe lager je HbA1C-waarde, hoe lager de kans op die versnelde veroudering. De HbA1C-waarde is dus een belangrijke indicator voor het risico op het ontwikkelen van diabetescomplicaties. 

  • De DCCT-studie uit de jaren '80 was een van de eerste studies die aantoonde dat een actieve glucoseregeling zin heeft. Deze is na negen jaar gestopt vanwege de enorme verschillen die optraden in de controlegroep en de groep die een actieve behandeling kreeg. In deze laatste groep werd vier maal daags de glucosewaarde gemeten en daarnaar gehandeld en in de controlegroep werd dat niet gedaan. Bij de groep die actieve behandeling kreeg bleek de kans op het ontwikkelen van diabetescomplicaties na verloop van tijd veel kleiner.

  • Nu zien we dat niet alleen een slechte glucoseregeling een nadelige invloed heeft op je gezondheid later. Ook forse schommelingen in je glucoseregeling zijn nadelig.

  • Een periode van goed je best doen heeft nog een heel lang effect in de jaren daarna. Dat is dus prettig om je puberteit mee in te gaan, een periode waarin het wel eens wat minder goed lukt om een goede glucoseregeling te bereiken. Dit noemen we 'metabolic memory'.

  • Als streven voor een goede HbA1C-waarde geldt 7,5%, maar bij mensen zonder diabetes type 1 is het HbA1c ongeveer 5. Waarom streven we dus naar een niet nog lager HbA1c?

    Leggen we de lat niet te laag? Het antwoord is dat op dit moment een nog strakkere glucoseregeling resulteert in teveel hypo's bij mensen met diabetes type 1. Maar het wordt langzaam tijd voor een heroverweging met de ontwikkeling van nieuwe diabetestechnologie, die het mogelijk gaat maken nog beter de glucosewaarden binnen de gewenste waardes te houden.

  • Een belangrijk getal dus, die HbA1C-waarde, maar het geeft alleen aan of je voldoende insuline hebt gehad en het is geen 'rapportcijfer' voor je welbevinden. Want daarvoor zijn zoveel meer factoren belangrijk!

Na de pauze was het tijd voor Wietske Wits. Zij vertelde open over haar eigen (leuke) leven en 'struggles' met diabetes type 1, nu al zo'n 35 jaar lang. 'Diabetes en je HbA1c is dag en nacht je best doen voor iets waar je een hekel aan hebt'.

Ook Lydia Braakman van de Stichting Zorgeloos met diabetes naar school was aanwezig. Deze stichting is er om obstakels die je kunt ondervinden als ouder van een schoolgaand kind met diabetes type 1. De stichting helpt met educatiemateriaal en adviezen. Heb je ervaringen met scholen en hoe ze omgaan met diabetes? Deel je ervaringen met de stichting of in de besloten Faceboek groep voor ouders van een kind met diabetes.

We kijken terug op een informatieve, goedbezochte avond voor iedereen met type 1 diabetes, hun partners of ouders. De volgende avond wordt op 21 maart 2017 georganiseerd bij Diabeter in Deventer. Het thema is dan 'bewegen met diabetes' en wederom is iedereen welkom!

Verslag thema-avond HbA1c