NIEUWSBERICHT

Vaker naar de diabetesdiëtist

09 november 2015

De Artsenwijzer Diëtetiek (een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten) is herzien. Deze richtlijn is bedoeld voor medisch specialisten en andere zorgverleners. In de wijzer kun je vinden bij welke indicaties en op welk moment het gewenst is dat iemand wordt verwezen naar de diëtist. Ook op het gebied van type 1 diabetes en kinderen is de informatie in de wijzer geactualiseerd.  Onze diëtiste Tanja Lappenschaar werkte mee aan de nieuwe uitgave. Een paar vragen aan haar:

Wat merk je van de aanpassingen als je type 1 diabetespatiënt bent?  

“Je komt voortaan altijd bij de diëtist als je gebruik gaat maken van een nieuwe behandeling, zoals insulinepompbehandeling of een (real-time) glucosesensor. Ook als je gebruik maakt van een  individuele insuline-koolhydraatratio is een consult bij de diëtist voortaan beleid. Daarnaast gaan we meer aandacht besteden aan het de patiënt leren toepassen van informatie over koolhydraatanalyses die je op specifieke websites kunt vinden. Ook is er meer aandacht voor het leren omgaan met apps die zich richten op het rekenen met koolhydraten." *)

Is er ook aandacht voor diabetes op school?

“Kinderen in eind groep 7, begin groep 8 van de basisschool  maken bijna de stap naar de middelbare school. Op dat moment is het van belang (opnieuw) te bekijken of het kind goed in staat is om zelf met koolhydraten te rekenen. Als dat nog niet zo is, kijkt het medisch team of het zinvol is om door te verwijzen naar de (kinder)diëtist. Zo kunnen we de zelfredzaamheid van een kind bevorderen.”

Je bent gespecialiseerd in eetadviezen aan jonge type 1 diabetespatienten. Schrijf je als diabetes-diëtist ook een speciaal dieet voor aan je patiënten?

“Nee hoor. Voor iedereen geldt dat het belangrijk is dat je let op gezonde voeding en zoekt naar passende voedingspatronen. Denk aan meer ongeraffineerde producten, een goede totale glykemische index van een maaltijd, meer vezels en de juiste omega 3-vetzuren. Belangrijk is dat het voedingsadvies past bij de leefstijl en cultuur van de persoon!”

*) Van die koolhydraten-apps binnenkort een handig overzicht op deze website!

Vaker naar de diabetesdiëtist