NIEUWSBERICHT

Vacature Clientenraad

31 mei 2024

Wij zijn de cliëntenraad van Diabeter en we zijn op zoek naar versterking in de vorm van nieuwe leden. Hier stellen we ons graag aan je voor

Wat doet de cliëntenraad?

Als vertegenwoordigers van Diabeter's cliëntenraad staan wij klaar om op te komen voor de belangen van kinderen, jongeren, ouders en volwassen mensen met DM type 1 onder behandeling bij Diabeter. Onze missie is om hoogwaardige diabeteszorg, accurate informatie en respectvolle behandeling te waarborgen voor alle leeftijdsgroepen.

De cliëntenraad heeft een wettelijk recht om Diabeter te adviseren, zowel op verzoek als ongevraagd, over onderwerpen die van belang zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de afspiegeling in de cliëntenraad hierop aansluit.

We houden vier keer per jaar vergaderingen en onderhouden regelmatig contact met elkaar, evenals met de directie en medewerkers van Diabeter. De tijdsbesteding voor elk lid bedraagt ongeveer 5 uur per maand.

Onze vergaderingen vinden meestal plaats op de locatie in Rotterdam, maar we bezoeken ook andere vestigingen indien nodig. Het werk in de cliëntenraad is op vrijwillige basis, waarbij we een vergoeding bieden voor onkosten en reiskosten.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken twee nieuwe leden met het volgende profiel:

  1. een ouder van een kind met type 1 diabetes 

  2. een jongere van 16-25 jaar met type 1 diabetes.

Met de volgende eigenschappen:

  • Je voelt je betrokken bij Diabeter en wil de organisatie naar een hoger plan tillen;

  • Je hebt een kritische, positieve en open houding;

  • Je kan omgaan met vertrouwelijke informatie en beschikt over goede communicatie vaardigheden;

  • Je bent gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Diabeter te behartigen; 

  • Je kunt beleidsmatig denken;

  • Je bent in staat om een onderscheid te maken tussen belang van cliënt en Diabeter;

  • Je kan jezelf verplaatsen in de positie van cliënten, medewerkers, bestuurders en organisatie;

  • Je wilt een constructieve bijdrage leveren.

Span of control

De vestigingen van Diabeter in Rotterdam, Eindhoven, Deventer, Groningen.

Meer informatie & solliciteren

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan gerust contact op met Louis van Dijk, voorzitter via clientenraad@diabeter.nl.

Je kunt je sollicitatiebrief, graag uiterlijk 31 juli 2024, met cv richten aan:

Diabeter Nederland BV
T.a.v. cliëntenraad
Per mail via: clientenraad@diabeter.nl

We kijken uit naar je reactie!

 

Vacature Clientenraad