NIEUWSBERICHT

Teststripvergoeding bij type 1 diabetes

19 mei 2021

Minder vingerprikken nodig bij gebruik CGM en FGM sensoren

Met verbetering van nieuwe sensoren zoals Freestyle Libre en Dexcom G6 is het niet langer meer nodig om glucosewaardes onder de 3.9 en boven de 12 mmol/l te controleren met een vingerprikmeting. Daarmee vermindert ook de noodzaak voor stripgebruik en worden de vergoedingen vanuit zorgverzekeraars hierop aangepast.

Wanneer doe je nog wel een vingerprik?

Je hoeft alleen je glucosewaarde extra te controleren met een vingerpriktest als je symptomen hebt die niet passen bij de gemeten waarde door je sensor. Je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat je een hypo krijgt, maar je sensor vermeldt een normale glucosewaarde en je ziet ook geen pijltje omlaag.

Het advies voor extra waakzaamheid van je bloedglucoses tijdens of na sport verandert niet. Ook dan kan een vingerprikmeting nodig zijn omdat na sport en beweging de glucosesensorwaarde (in het weefsel gemeten) achter kan lopen op de waarde in het bloed.

Teststripvergoeding Libre 2: 50 stuks per kwartaal

Ook de zorgverzekeraars volgen deze nieuwe richtlijnen voor  minder vingerprikken en hebben het maximaal aantal te vergoeden teststrips voor vingerpriktests per kwartaal verlaagd. Dit geldt ook voor kinderen.. Neem voor een actuele opgave contact op met je leverancier of Diabstore.

Teststripvergoeding bij CGM

Het aantal vergoede strips bij gebruik van een continue glucosesensor (CGM) is ruimer, bij de meeste zorgverzekeraars is dat 200 strips per kwartaal. Een uitzondering is de Dexcom G6. Aangezien de Dexcom niet gekalibreerd hoeft te worden,  wordt ook  hier een stripvergoeding van 50 stuks per kwartaal gehanteerd.  Voor de overige CGM systemen geldt dus een ruimere vergoeding, wat te maken heeft met de noodzaak tot kalibratie. In de komende maanden verwachten we ook voor andere sensoren dergelijke ontwikkelingen. Neem ook hier contact op met je eigen leverancier of Diabstore voor de actuele situatie.

Even geen sensor? Wat dan?

Het komt voor dat mensen door omstandigheden een tijdje geen gebruik kunnen maken van een CGM of FGM. Denk aan huidirritatie of huidinfecties die het plaatsen van een sensor niet verantwoord toelaten.  We nemen aan dat je in dergelijke situatie contact zult opnemen  met je behandelteam zodat we (naast het bespreken en behandelen van het probleem) de zorgverzekeraars kunnen verzoeken om een (tijdelijke) verruiming van het aantal strips .

Teststripvergoeding bij type 1 diabetes