NIEUWSBERICHT

Psychologische ondersteuning

30 september 2019

Door veranderingen in het financieringsstelsel van de zorg, zal GGZ-instelling Memphys per 1 oktober 2019 niet langer psycho-sociale zorg leveren aan mensen die bij Diabeter onder behandeling zijn.

Diabeter betreurt dit zeer. We hebben echter begrip voor het feit dat Memphys om financiële redenen niet anders kon dan de zorgverlening te beëindigen. Emiel Boogerd, Evelien Donkers, Eline Fuik en Yvonne v.d. Panne zijn inmiddels niet meer verbonden aan Memphys en we kunnen daardoor geen beroep meer op ze doen.

Gezien het belang van psychologische ondersteuning van onze patiënten, zal Diabeter deze zorg (zoveel mogelijk) zelf gaan organiseren. Daarvoor is financiering nodig vanuit de zorgverzekeringswet en de wet op de Jeugdzorg. Wij onderzoeken op dit moment samen met zorgverzekeraars en gemeenten hoe we dit structureel kunnen organiseren, zowel financieel als zorginhoudelijk.

Tot die tijd kunnen we tijdelijk helaas geen psycho-sociale ondersteuning bieden. Patiënten met een wens voor ondersteuning, verzoeken wij een verwijzing naar een reguliere psycholoog aan te vragen bij hun huisarts.

We hopen snel met nieuwe ontwikkelingen te kunnen komen. Daar werken we achter de schermen hard aan.

Psychologische ondersteuning