NIEUWSBERICHT

Onderwijspersoneel mag diabeteszorg uitvoeren op school

24 juni 2015

Vanaf nu mag onderwijspersoneel handelingen verrichten in het kader van diabeteszorg. Met deze stap kunnen kinderen met diabetes gewoon naar school. Deze doorbraak is het resultaat van de inzet van de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school, een samenwerking tussen Diabetes Fonds, Diabeter, Diabetesvereniging Nederland en andere partners.

Ouders van jonge kinderen met diabetes moeten vaak onder schooltijd stand-by staan. Om bijvoorbeeld bij hun kind bloedsuiker te kunnen meten met een vingerprik, en de juiste dosis insuline toe te dienen. Veel ouders moeten daardoor minder werken of zelfs hun baan opzeggen. Of ze moeten hulp inschakelen of inkopen. Dat verandert nu, dankzij een lobby door de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft namelijk een factsheet uitgebracht, waarin het juridisch kader en de financieringsmogelijkheden beschreven staan voor diabeteszorg op school. Dit betekent dat er een uitgangspunt is voor de aanpak van diabeteszorg in het onderwijs.

Niet-beroepsmatig handelen

Voortaan beschouwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg het toedienen van medicatie en insuline aan leerlingen met diabetes als niet-beroepsmatig handelen, vergelijkbaar met wat ouders en andere familieleden doen. Onderwijspersoneel mag deze handelingen uitvoeren onder bepaalde voorwaarden, zoals:

  • op vrijwillige basis
  • met instemming van de ouders 
  • met genoeg kennis van zaken
  • bij een band met het kind
  • met goede afspraken over opvang bij calamiteiten

‘Eindelijk op papier’

 “Wij zijn zo opgelucht dat het juridisch kader rondom diabeteszorg op school eindelijk voor iedereen helder op papier staat. Dat neemt veel onduidelijkheid weg bij belanghebbenden. Nu is het zaak om de volgende stap te zetten”, zegt Lydia Braakman, initiatiefnemer van de lobby en moeder van twee dochters met diabetes. De coalitie is nu betrokken bij het opstellen van een handreiking voor scholen. Dit wordt een stappenplan voor het regelen van diabeteszorg op school.

Over Zorgeloos met diabetes naar school

Ouders, kinderen en verschillende diabetesorganisaties hebben zich verenigd in de coalitie ‘Zorgeloos met diabetes naar school’. Vanuit ieders kennis en expertise dragen zij bij aan het verbeteren van de zorg voor en begeleiding van kinderen met diabetes op de basisschool. Coalitiepartners hebben onder andere onderzoek uitgezet, relevante wetgeving in omringende landen geïnventariseerd en verhalen van ouders en leerkrachten in Nederland verzameld. Aangesloten bij de coalitie zijn Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland, Diabeter, Voluit, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Isala.

Naar het officiële document van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over diabeteszorg op school 

Onderwijspersoneel mag diabeteszorg uitvoeren op school