NIEUWSBERICHT

Nieuws van ATTD 2020 samengevat

21 februari 2020

Dr. Dick Mul, kinderarts-endocrinoloog Diabeter Deze week wordt de 13e versie van het grote, jaarlijks technologiecongres voor diabetes in Madrid gehouden. Onze kinderarts-endocrinoloog dr. Dick Mul vat het belangrijkste nieuws vanuit de ATTD voor je samen.


Er zijn ruim 3500 deelnemers vanuit de hele wereld en Nederland heeft een goede vertegenwoordiging met ongeveer 160 deelnemers. Het doel van dit symposium is om de technologische ontwikkelingen weer even goed op de kaart te zetten, nieuws te brengen en ook interactie te hebben tussen zorgverleners en mensen van de industrie die bezig zijn met de vernieuwing van devices en het vooruit brengen van de technologie.

Er is dan ook een grote beurs waarop de verschillende bedrijven zich presenteren en waarop je kunt zien wat er zoal aan gaat komen aan nieuwe technologie. Wat betreft de presentaties zijn het vaak verhalen die een samenvatting geven van de stand van zaken en die vooruit kijken naar de dag van morgen.

Hoge glucosewaardes en hun impact op hersenontwikkeling

Zoals al in een eerder verslag van een ander congres, was een van de onderwerpen ook weer het belang van het niet alleen voorkomen van lage bloedsuikers, hypo’s, maar ook juist van te hoge bloedsuikers, hyperglykemieën. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat ook dat invloed heeft op de ontwikkeling van hersenen, met name bij jonge kinderen. De technologie die zich richt op het voorkomen van zowel hoge als lage glucosewaardes, doet op dat gebied dus veel goed.

Dr. Henk-Jan Aanstoot, ook aanwezig in Madrid, legt het hier verder uit:

Meer data, maar wat doe je ermee?

Opvallend is dat met de komst van alle technologie in de kliniek, het niet vanzelfsprekend dat de zorg beter wordt! Dat komt onder andere doordat de zorgverleners steeds meer tijd moeten besteden aan het verwerken van alle informatie die binnenkomt. Daardoor is het als je naar de grote studies kijkt, niet perse zo dat meer technologie betere uitkomsten geeft.

Waar het om gaat, en dat proberen we ook bij Diabeter goed op de kaart te zetten, is dat we de informatie die we krijgen goed en efficiënt inzetten en proberen te blijven werken aan zowel een goede regeling als een goede kwaliteit van leven. En niet alleen maar bezig zijn met het verwerken van getallen.

Virtuele diabeteskliniek


De virtuele diabeteskliniek, wat kunnen verwachten? 

Het wordt duidelijk dat je als gebruiker van diabetestechnologie in de toekomst met minder bezoeken aan de diabeteskliniek toe kunt. Je diabeteskliniek kan in sommige gevallen ook ‘in the cloud’, dus vanaf een afstand, altijd met je meekijken. Zeker bij de nieuwe insulinepomp / sensorsystem die in 2020 worden verwacht, worden de data niet meer per upload aan ons geleverd, maar gaat het om een continue uitstroom van data. Tijdens de ATTD is dan ook een bijeenkomst geweest waarop verschillende klinieken een richtlijn gaan proberen af te spreken over hoe een virtuele diabeteskliniek eruit moet zien, welke bouwstenen die moet bevatten en wat er nodig is aan menskracht en technologie. Allemaal met 1 doel: hiermee de zorg verbeteren. 

Time in range: 72%

Effectiviteit van hybrid closed loop-systeem in de praktijk

Een onderwerp dat erg in de aandacht staat  tijdens de ATTD, is de Medtronic 670G insulinepomp en de uitkomsten daarvan. Door Medtronic werd een overzicht gepresenteerd van gegevens vanuit een 14-tal landen in Europa. Het gaat dan om 7.800 patiënten, waarbij in Nederland ongeveer 1200 patiënten zijn meegenomen. Daar zien we een time in range van 72% en een geschatte HbA1c-waarde van 6,9%. Over de verschillende landen zijn de resultaten redelijk vergelijkbaar en wat bemoedigend is, is dat ook als je kijkt naar resultaten na 3, 6 en 9 maanden, de time in range resultaten goed blijven, steeds boven de 70%. En die 70% is de internationale norm waaraan men wil voldoen.

De vervolgversie van de 670G. de 780G,  zal een aantal karakteristieken hebben die alweer een stap verder zijn:


De opvolger van de 670G. Wat komt eraan?

De stappen verder zijn onder andere een lagere target in bloedsuikers, waar de pomp naartoe corrigeert, een automatische correctiebolus en maatregelen om te zorgen dat je minder snel uit automodus gaat.

Niet meer kalibreren

Belangrijke vervolgstappen die zullen helpen om de closed loop technologie te verbeteren, en dat geldt voor alle diabetestechnologie-ontwikkelaars, zijn het verbeteren van de canules, het mogelijk maken van interactie tussen de pomp en de mobiele telefoon, het verlengen van de levensduur van sensors en het bij voorkeur niet meer hoeven kalibreren bij sensoren.

Op de ATTD zie je dat de firma’s daar druk en in competitie mee bezig zijn, met als doel om de closed loop therapie dichterbij de patiënt te brengen en het gebruik ervan zo comfortabel te maken. Wij zijn enthousiast en zullen innovaties heel graag toepassen!


Meer lezen over Diabeter, gespecialiseerd behandelcentrum voor diabetes type 1:

 

Nieuws van ATTD 2020 samengevat