NIEUWSBERICHT

Niet meer prikken: FreeStyle Libre

16 februari 2016

PERSBERICHT

FreeStyle Libre voor kinderen

Vandaag maken wij samen met het medische bedrijf Abbott bekend dat het CE markering heeft gekregen voor gebruik van het FreeStyle Libre Flash Glucosemonitoring Systeem voor kinderen van 4 tot 17 jaar (1). Dit betekent voor kinderen en jonge mensen met diabetes in Europa een einde aan de routine van pijnlijke vingerprikken om glucosewaarden te meten, zo’n 5 tot 10 keer per dag. 

Als je diabetes type 1 hebt, ben je iedere dag aangewezen op het routinematig zelf meten van glucose in je bloed met een vingerprik, waarmee je de nodige aanpassingen kunt doen met insuline en dieet om je suikerspiegel goed onder controle te houden. Uit onderzoek is echter gebleken dat mensen met diabetes, vooral kinderen en jongeren, dit met veel tegenzin doen, omdat ze ongemak en pijn ervaren bij het vingerprikken.

Irma Malcorps, moeder van 10-jarige zoon Nika met type 1 diabetes:

Een verademing voor hem en ons gezin om alleen te hoeven scannen in plaats van prikken. Vooral omdat ik mijn zoon dan niet meer ‘s nachts wakker hoef te maken om in zijn vinger te prikken. De FreeStyle Libre geeft vrijheid:  minder pijnlijk, geen wondjes aan de vingers, maar vooral beter inzicht in het verloop. We zien direct na een scan de metingen van de afgelopen 8 uur, waardoor we beter weten wat we moeten doen – wanneer, hoeveel en wat eten of juist insuline spuiten,  om zo de waarden op peil te houden.” 

Bekijk de video

Abbott’s FreeStyle Libre Flash Glucosemonitoring Systeem is nu beschikbaar in diverse Europese landen en ontworpen om mensen met diabetes op een nieuwe manier hun glucosewaarden te laten meten en hen uiteindelijk te helpen een betere gezondheid te bereiken. De belangrijkste kenmerken van FreeStyle Libre zijn:

  • Geen priktest voor kalibratie nodig.

  • De waterbestendige wegwerpsensor kan tot 14 dagen lang op de achterzijde van de bovenarm worden gedragen.

  • Gedurende de dag kunnen glucosemetingen zo vaak worden gedaan als nodig of wenselijk is, via een snelle scan.

  • Elke scan geeft een glucosemeting van dat exacte moment, een historische trend van de voorgaande acht uur, en de richting van de glucosespiegel.

  • De door het systeem geregistreerde gegevens brengen trends en patronen in kaart. Op basis hiervan kunnen mensen hun eetpatroon en andere gewoonten eventueel aanpassen, zodat ze - in overleg met hun zorgverlener(s) - hun diabetes beter onder controle kunnen houden.

Niet meer prikken

Dr. Henk Veeze, kinderarts-diabetoloog van Diabeter, specialistische behandelkliniek voor kinderen en jong volwassenen met diabetes, begeleidt reeds volwassenen en nu ook enkele kinderen (en ouders), die met het systeem zijn gestart. “De technologische vooruitgang van prikken naar scannen is voor artsen, kinderen en ouders een enorme verbetering. Het vervangt niet alleen de routine van 5 tot 10 keer in de 24 uur in de vinger prikken voor een druppel bloed. Met de reader kun je ook veel vaker metingen doen en opslaan, zodat je trends in schommelingen van je bloedwaarden gaat zien. We leren hiermee onze patiënten en ouders inzicht te krijgen in het verloop gedurende de dag en hoe je tijdig kunt ingrijpen. Zo kun je steeds beter een hypo of hyper voorkomen mits je actief de waardes beoordeelt. Dit heeft weer tot gevolg dat je minder last krijgt van ‘uit de bocht’ schietende glucosewaarden. Op het moment dat dit gebeurt kunnen patiënten problemen ondervinden zoals prestatievermindering en concentratieverlies, en op de langere termijn kunnen er complicaties optreden” aldus Veeze. 

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Abbott’s FreeStyle Libre nauwkeurig, stabiel en consistent gedurende 14 dagen glucose meet zonder dat er routinematig in de vinger geprikt hoeft te worden bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 17 jaar. Meer dan 97% van de kinderen en tieners gaf hierbij aan dat FreeStyle Libre makkelijker is in het gebruik dan meten met vingerprikken.[2,3]

In Nederland hebben zo’n 6.500 kinderen (tot 14 jaar) type 1 diabetes. De ziekte komt steeds vaker voor en begint steeds vaker op jonge leeftijd. Type 1 diabetes is een ziekte die overigens niets met overgewicht of leefstijl te maken heeft. Het is een afweervergissing zonder duidelijke oorzaak.

Voorkomen van hypo's

Een van de belangrijkste problemen voor ouders en patiënten zijn hypoglykemieën (hypo’s), momenten dat de glucosewaarde gevaarlijk laag is. Met de FreeStyle Libre kan beter inzicht worden verkregen in je glucosewaarde: naast een bepaalde, gemeten waarde wordt ook met een pijl aangegeven welke richting het opgaat – stijgen, dalen of constant. .  “Hoe meer inzicht in het beloop, hoe beter hypo’s voorkomen kunnen worden. De FreeStyle Libre is een belangrijke stap in de ontwikkeling van nieuwe meetsystemen,“ aldus Veeze.

Momenteel is Abbott’s FreeStyle Libre Flash Glucosemonitoring systeem verkrijgbaar in Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Referenties:

1. http://adc.bmj.com/content/89/6/516.full.pdf

2. Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc., Evaluation of the Accuracy of the Abbott Sensor Based Glucose

Monitoring System-Paediatric Label Extension Study (CE) (2015)

3. Een vingerpriktest met een bloedglucosemeter is nodig in periodes van snel veranderende glucosespiegels, wanneer de glucosespiegels in het interstitiële vocht mogelijk niet nauwkeurig de glucosespiegels in het bloed weergeven of als het systeem hypoglykemie of dreigende hypoglykemie aangeeft of als de symptomen niet passen bij de metingen van het systeem. Een verzorgende is minstens 18 jaar oud en is verantwoordelijk voor het toezicht op, de instructies aan, en het helpen van het kind bij het gebruiken van het FreeStyle Libre-systeem en interpreteren van de metingen.

Niet meer prikken: FreeStyle Libre