NIEUWSBERICHT

Het voorspellen van type 1 diabetes

23 februari 2020

Screenen op type 1 diabetes: 

Kun je type 1 diabetes zien aankomen? Dat kunnen we steeds beter door antistoffen in het bloed te onderzoeken. Het eerder vaststellen van type 1 diabetes en daarmee vaak een betere en langere honeymoon, blijkt toch vaak te leiden tot een langdurige verbetering van de regeling. Dr. Aanstoot vertelt over een Duits onderzoek, het Fr!da onderzoek. Hier zijn bijna 100.000 kinderen gescreend. Daarbij heeft 0,3% prediabetes. Als je deze 0,3% op tijd kunt vinden, dan zou dat al een mooie bevinding zijn. Maar bovendien kun je dan misschien ook wel de studies die lopen naar het voorkomen van diabetes veel beter uitvoeren. Niet alleen voor eerstegraads familieleden, waar diabetes iets vaker voorkomt, maar ook voor mensen in de bevolking. 

Bevolkingsonderzoek: screenen van bevolking op de kans op het ontwikkelen van type 1diabetes. 

Dr. Dick Mul, kinderarts-endocrinoloog, vertelt over een Amerikaans (Colorado) bevolkingsonderzoek, waar een behoorlijk percentage gevonden werd met positieve antistoffen voor diabetes,  of pre-diabetes. Een positieve ontwikkeling is dat waar het eerder mogelijk was om met de bepaling van twee antistoffen een goede voorspelling te doen voor het krijgen van diabetes, dat nu, met een betere essay van antistoffen, dat ook met 1 antistof goed lijkt te kunnen lukken. Kanttekening: dit is Amerikaans onderzoek, waarin relatief veel keto-acidose is bij diagnose, namelijk ronde de 60%. Dat is in Nederland beduidend lager. Niettemin een interesssant onderzoek dus om patiënten eerder op te sporen en mogelijk te kunnen helpen met strategieën om diabetes te voorkomen.

Het voorspellen van type 1 diabetes