NIEUWSBERICHT

Diabeteszorg: meer contact is een beter resultaat

01 november 2019

Deze week volop aandacht van ons voor de positieve invloed van sensortechnologie op je HbA1c in onze livestream over vergoeding van sensortechnologie. Een succesvolle inzet van sensortechnologie hangt echter samen met een goede ondersteuning met je diabetesteam. De mate van contact met en begeleiding door je diabetesteam is namelijk een net zo grote factor in je uitkomsten. 

Een vergelijking 

We vergeleken de HbA1c-waardes van een groep Amerikaanse type 1 diabetespatiënten met die van Diabeter-patiënten. De Amerikaanse patiënten kennen een hoger gebruik van continue glucose monitoring (cgm) dan de Diabeter-patiënten. Toch vertaalt zich dit niet in een beter HbA1c bij de Amerikaanse groep. Bij Diabeter is het percentage van patiënten dat regelmatig glucosewaardes uploadt naar zijn of haar behandelteam aanzienlijk hoger: 88% versus minder dan 40% bij de groep Amerikaanse patiënten.  Op individueel niveau zagen we bij de groep van Diabeter ook verbetering van het HbA1c in de tijd: 56% verbeterde positief, 28% bleef stabiel. 

Meer contact is meer resultaat

Wat we daarbij laten zien is het belang van veel contact tussen het diabetesteam en de patiënt. Dit is een belangrijke factor voor een goed resultaat van diabeteszorg. Dr. Dick Mul, kinderarts-endocrinoloog bij Diabeter, presenteerde donderdag 31 oktober ons onderzoek op het internationale diabetescongres Ispad: "We kregen veel reacties uit de diabeteswereld op onze presentatie. Het werd ook erkend dat het belangrijk is dat er veel contact is tussen het team en de patiënt."

Het onderzoek kun je hier lezen op de website van de Ispad. 

Diabeteszorg: meer contact is een beter resultaat