NIEUWSBERICHT

Diabeteseducatie: uitslag enquête

28 januari 2020

We proberen iedereen die bij ons onder behandeling is zoveel mogelijk bij te brengen over type 1 diabetes. Zowel ons medisch specialisten, diabetesverpleegkundigen als diëtisten zijn er voor je vragen en proberen de kennis over te dragen die nodig is om je diabetes zo goed mogelijk te regelen.

Maar wat vinden onze patiënten eigenlijk van onze informatie en educatie? En welke zaken vinden ze belangrijk? Dat was het onderwerp van een van onze patientenenquetes. 21% van onze patiënten vulden de korte vragenlijst in tijdens hun bezoek aan Diabeter. De resultaten daarvan delen we graag met je.

Wat heb je eraan?

Een van de belangrijkste vragen is of onze patienten het gevoel hebben daadwerkelijk iets aan de educatie te hebben gehad in hun dagelijks leven. 75% van de respondenten bevestigt dit, 22% zegt alleen aan bepaalde onderwerpen iets te hebben gehad en aan andere minder. Aan hen vroegen we ook hoe dat kwam:

Enquete diabeteseducatie Diabeter

Ook wilden we graag weten welke onderwerpen als het meest nuttig zijn ervaren. Het meest genoemd werd info over instellingen en gebruik van de insulinepomp. Daarna volgt sport en beweging, en pas daarna koolhydraten tellen. Omgaan met hypo’s eindigt op nr. 4.

Bij een chronische ziekte als type 1 diabetes kan het nodig zijn sommige onderwerpen regelmatig te herhalen. Dat doen we uiteraard, maar we wilden nu graag eens van onze patienten horen welke onderwerpen regelmatig herhaald moeten worden. Meest genoemd werd prikken / spuiten (het belang daarvan). Daarna volgden resp. bolussen (timing en gebruik boluswizard) en voeding.  Op nr. 3 eindigde voeding.

De vorm van educatie

Informatie overbrengen kan op veel manieren. Bij Diabeter doen we dan nog veel persoonlijk, in de spreekkamer. Sluit dit in het digitale tijdperk nog steeds aan bij de behoeften van onze patienten? Het antwoord luidt ja: 49% geeft aan dit de fijnste manier te vinden van educatie krijgen.

Diabeteseducatie liefst via de spreekkamer

“Elders educatie gehad via een boekje, maar hier wordt er naar mij geluisterd en dat helpt mij veel beter.”

 

Na mondelinge informatie-overdracht via de spreekkamer volgt informatie via onze website (23%) en informatie via een video (18%). Op de open vraag: “welke andere manier zou je helpen?” werd online educatie het vaakst genoemd. Daarnaast kwam het contact met andere mensen met type 1 diabetes als informatiebron naar voren.

Wat ook naar voren kwam is dat patiënten al heel tevreden zijn over de huidige educatie:

"Ik heb de afgelopen maand bij Diabeter meer geleerd dan de afgelopen tien jaar in het ziekenhuis."

 

Dubbele info

Een opvallend hoog percentage van 21% zegt dat het elk bezoek wel gebeurt dat er door twee zorgverleners dezelfde educatie wordt gegeven. 43% geeft aan dat dit 1 keer per jaar voorkomt.

Wat doen we met de uitslag?

De spreekkamer blijft het belangrijkste medium om informatie over te brengen. Maar we zullen daarnaast verder gaan inzetten op het geven van online educatie. Dat kan via korte video’s, via informatie op onze website en blogs van onze zorgverleners of ervaringsdeskundigen. Ook pakken we graag de aangegeven belangstelling op voor het contact met andere patiënten. Het punt van de dubbele informatie is iets dat we graag intern gaan bespreken. We houden je op de hoogte.

Dank aan een ieder die de enquete in onze wachtkamers invulde. Dankzij jouw feedback kunnen we onze zorg aanpassen aan dat wat jij belangrijk vindt. De huidige enquete is kort indien je bij de kinderarts onder behandeling bent. We vragen je namelijk of je Diabeter zou aanraden bij anderen. Mensen die bij een van onze internisten onder behandeling, stellen we daarnaast een aantal vragen over hun arts. Wij hopen op je medewerking door de korte vragenlijst in te vullen bij je eerstvolgende bezoek!

Diabeteseducatie: uitslag enquête