NIEUWSBERICHT

Diabeter op 1,5 meter

02 juni 2020

2 juni 2020, in het kort:
We gaan weer meer patiënten live zien. Check je herinneringsmail die je uiterlijk twee dagen voor je afspraak ontvangt. Hierin staat of we je in onze kliniek verwachten of dat je afspraak via (beeld)bellen zal verlopen. Als je naar de kliniek komt, dan verzoeken we je onderstaand formulier ingevuld en geprint mee te nemen.

Richtlijnen:

 • We screenen iedereen  die ons bezoekt (dus ook begeleiders) vooraf op klachten via  Screening corona, vragenlijst (95,0 KB) . Print dit formulier, vul hem in vlak voordat je naar Diabeter vertrekt en neem hem mee.
 • Kom met max. 1 begeleider. Kinderen komen dus met één ouder.
 • Kom niet vroeger dan 10 minuten voor je afspraak
 • Je houdt in en om Diabeter 1,5 meter afstand van elkaar
 • Bij aankomst ga je met de lift naar boven (max. 2 personen), bij vertrek neem je indien mogelijk de trap.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst zodra je de zuil/flesjes met desinfectiemiddel ziet en herhaal dat zonodig.
 • Waar mogelijk geldt eenrichtingsverkeer op onze locaties, de looproutes staan op de vloer aangegeven.

Verdere opmerkingen:

 • Onze koffie- / thee-/limonadevoorziening is gesloten, het toilet is wel bereikbaar.
 • Tijdens je afspraak wissel je niet van spreekkamer, dus je ziet zowel je arts als diabetesverpleegkundige in dezelfde kamer. Je wordt opgehaald, onze medewerkers openen de deuren.

Lees hieronder het gehele bericht voor nog veel meer informatie.


Een voorzichtige opstart van onze spreekuren

Ook bij Diabeter start op alle locaties een nieuwe fase van de coronacrisis en gaan we weer meer patiënten live zien.  Waar we in de lockdown fase van (de normaal bijna 200 face-to-face contacten per week) naar slechts 15-25 medisch noodzakelijk 'spoedbezoeken' gingen, gaat we nu de spreekuren weer voorzichtig starten.

Met de nadruk op voorzichtig. Want corona is nog niet weg en het blijft een gevaarlijke aandoening. Dus gelden bij ons ook de bekende regels en hebben we alle locaties aangepast naar de 1,5 meter regels. Daardoor kunnen we helaas minder mensen per spreekuur zien.

Dit betekent dat we niet iedereen 'live' kunnen ontvangen en er een deel van de consulten, zeker voorlopig, nog per (video)bellen zal moeten gebeuren.

We gaan proberen om zo goed mogelijk gebruik te maken van deze beperkte mogelijkheden en we doen dat stap voor stap. Dinsdag 2 juni starten we met een eerste fase. Dan kunnen er per ochtend of middag vier patiënten komen. In Rotterdam is dat door meer ruimte acht mensen met diabetes. Als dat de eerste weken goed gaat kijken we of dit kunnen uitbreiden.

In dit bericht nformeren we u over hoe we de beperkte mogelijkheden en capaciteit gebruiken en welke regels daarbij belangrijk zijn. Dat zijn regels over:

 • Wie komt er wel naar het spreekuur en bij wie blijft het consult met (beeld)telefoon?
 • Wat zijn de veranderingen en regels in de locaties.

Wie zijn er op locatie in deze eerste fase?

Net zoals we het komen beperken tot het noodzakelijke zijn ook niet alle medewerkers op de locaties aan het werk. Dat zijn voornamelijk de artsen, de diabetesverpleegkundigen en de doktersassistenten. De diëtisten, psychologen en de mensen van onze 'backoffice' komen alleen ter plaatse als dit noodzakelijk is.

Wie komt er naar het spreekuur?

U heeft in principe uw volgende afspraak al. Op twee manieren kijken we naar de noodzaak en/of medische urgentie om te komen op het spreekuur of om het consult per (video)bellen te doen:

 1. Aan de hand van uw dossier. In uw dossier worden een aantal zaken (automatisch) nagekeken. Deze medische zaken betreffen  bijvoorbeeld de glucoseregeling, de bloeddruk, eventuele recente wijzigingen in uw medicatie en dergelijke. Dat kan betekenen dat het hieruit al duidelijk wordt dat een bezoek om medische redenen belangrijk is. Daarnaast heeft het team een relatie met u en zal de ervaring daarvan laten meewegen in het besluit om te komen of om per (video)gesprek het consult te doen.
 2. Aan de andere kant heeft u natuurlijk een stem hierin. Het kan zijn dat u net als wij redenen ziet om zeker op de gemaakte afspraak langs komen. Het kan ook zijn dat u  juist denkt dat het vanwege de coronarisico's beter is dat u niet komt of dat het met de diabetes zo goed gaat dat een bezoek net zo goed per webcam of telefoon kan. Ook kan het zijn dat u liever was langsgekomen maar bericht krijgt dat u per webcam of telefoon uw consult krijgt. We vragen u om begrip voor deze beperkende omstandigheden en om in uw consult dit verder te bespreken..  

Hoe weet ik of ik kan komen naar het spreekuur of dat het videobellen wordt?

In deze eerste fase kijken we zo'n 10 dagen vooruit naar de spreekuren. Aan de hand van hierboven genoemde medische  bovenstaande besluiten voor wie een bezoek belangrijk is.

Iedereen die op het spreekuur een afspraak heeft krijgt uiterlijk twee dagen vooraf een e-mail. Daarin staat of dat u kunt komen of dat het consult per (video)bellen wordt gedaan. Op dit moment is het nog niet mogelijk dat langer vooruit te plannen.

Een afspraak op het spreekuur (dus bezoek aan Diabeter) is in deze eerste fase voor maximaal de helft van de gemaakte spreekuurafspraken mogelijk. We hopen op uw begrip dat als u een dergelijke (spaarzame!) afspraak moet cancelen het even kan duren voordat er weer een nieuw kan worden gemaakt.

Video/beeldbellen: wat is dan belangrijk?

Als u een beeldbelconsult heeft, ontvangt u een dag voor uw afspraak instructies van uw behandelteam over het beeldbellen met een linkje dat u toegang verschaft tot de digitale spreekkamer van uw behandelaar. 

Zorgt u dat u voldoende privacy om u heen heeft om het gesprek met uw hulpverlener te kunnen voeren. 

Diabeter bewaart geen beelden of geluidsopnamen van het consult. Ingeval u zelf beelden of geluidsopnamen bewaart, dan mogen deze alleen gebruikt worden voor privédoeleinden'.

Ik heb nu geen afspraak, wat nu?

Als u om welke reden dan ook nu geen afspraak heeft dan verzoeken we u die snel te maken via de e-mail of de receptie van uw locatie.

Ik wil, doordat het minder goed gaat, eerder een afspraak. Wat kan ik doen?

Het is belangrijk dat u uw team dan snel inlicht en dit bespreekt. Mail met het verzoek u te bellen hierover of, als het urgent is, bel ons.

Ik heb geen afspraak nodig op locatie, maar wil /denk dat alleen mijn bloed/HbA1c geprikt wordt / moet worden. Kan dat ook?

Ja, we starten in Rotterdam met een 'prikpost' . Voorbereidingen voor de andere locaties lopen. Zie verderop meer over bloedprikken.

Ik wil over naar Diabeter en wacht op een oproep. Wanneer kan ik bij Diabeter terecht?

Ja, ook bezoeken voor mensen die over komen naar Diabeter is per 2 juni weer gestart. Dat zijn vaak afspraken buiten de gewone spreekuren en worden ook deels per (video)bellen gedaan. U ontvangt daar bericht over.

 

WAT IS ER ANDERS BIJ DIABETER EN WAT ZIJN DE REGELS?

De coronacrisis is een lastige tijd. Met elkaar kunnen we deze pandemie beperken en  bestrijden. Net als overal in het land rekenen we ook bij Diabeter op uw begrip en samenwerking!!

Iedereen is al aardig bekend met de 1.5 meter regels. We gaan ervan uit dat je zelf je eigen grenzen kunt bepalen. Er zijn plekken in Diabeter waar de ruimtes smaller zijn. Ook hierbij vertrouwen we erop dat we elkaar de ruimte geven en geduld met elkaar hebben. Komt een ander te dichtbij? Spreek die ander daar dan vriendelijk op aan. Dat geldt voor iedereen, bezoeker en medewerker!

Welke maatregelen nemen jullie op de locaties in verband met het Coronavirus?

In aanvulling op de bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen hanteren we een aantal extra maatregelen. Dit in het belang van jouw gezondheid, die van andere patiënten en ons team.

Contact vóór je afspraak

Voorafgaand aan je bezoek sturen we Screeningsvragenlijst COVID-19_JMFdGBv.pdf (94,7 KB) om te beoordelen of je afspraak door kan gaan. We vragen je ook om deze lijst uitgeprint mee te nemen naar je afspraak.

Wij zorgen op locatie voor:

 • Een beperkt aantal mensen in de wachtkamer;
 • Mensen met verkoudheidsklachten komen niet naar Diabeter: dit geldt zowel voor patiënten als medewerkers;
 • Na ieder bezoek desinfecteren wij de deurklinken en andere overige oppervlakten als aanvulling op onze normale hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen;
 • Als er situaties zijn die verlangen dat we dichterbij komen dan 1,5  meter, voor bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek of voor een venapunctie, zorgen we dat we de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Dit ter bescherming van jou als patiënt.

Om onze zorg zo veilig mogelijk aan te bieden, vragen we je verder het volgende:

 • Je houdt in en om Diabeter 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Neem in de locaties de lift naar boven  (MAXIMAAL 2 personen) en gebruik de trap om naar beneden te gaan. Lopen er meer mensen op de trap, geef elkaar de ruimte!.
 • Indien trapgebruik niet kan, overleg met de receptie.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst zodra je de zuil/flesjes met desinfectiemiddel ziet en herhaal dat zonodig.
 • Meldt je te allen tijde bij de receptie bij de sticker 'MELDEN'
 • Iedereen mag één begeleider meenemen. Kinderen komen met één ouder.
 • Kom maximaal 10 minuten voor de afspraak naar de locatie en als je te vroeg bent wacht in je auto of in de hal. Indien dat niet kan (hal te druk, deur dicht, etc) bel dan even aan en geef door dat je er bent en dat je wilt weten hoe boven te komen.
 • Volg de pijlen op de vloer. Er is (deels) eenrichtingsverkeer. Let op bij 'kruispunten' of er andere mensen aankomen.
 • Je wordt opgehaald voor de verschillende kamers. Ons personeel bedient de deuren.
 • Als je klaar bent volg je weer de pijlen naar de receptie en ga naar het vak AFSPRAKEN MAKEN
 • Verlaat hierna Diabeter via de trap.

 

Een kale bedoening…. helaas

Je bent van ons een huiselijke omgeving gewend. Diabeteszorg doe je immers vooral zelf en thuis. Door de corona- en hygiëneregels moeten we dit echter aanpassen:

 • Er is geen koffie-, thee-, en waterhoek. Breng je eigen eten/drinken mee indien gewenst.
 • De wachtkamer kent enkele zitplaatsen, maar op makkelijk te reinigen stoelen
 • Er liggen geen bladen, knuffels en speelgoed

Plexiglas schermen

Bij de meeste balies en ook in de spreekkamers staan schermen van plexiglas. Zo beschermen we onze medewerkers en bezoekers. Het is fijn als je vóór het scherm gaat staan en niet ernaast. 

Mondneusmasters en 'witte pakken'

Indien we te maken krijgen met mensen die, ondanks de maatregelen, toch een mogelijke besmetting hebben, dan gebruiken we de bekende mondkapjes, oogbeschermingsbrillen en pakken (die bij ons blauw zijn).

Zijn er geen symptomen dan gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen alleen als we de 1.5 meter afstand niet kunnen vasthouden en dichtbij moeten komen bijvoorbeeld soms bij een lichamelijk onderzoek of bij bloedprikken.

HbA1c en bloedafname

Tijdens een bezoek is afname en bepaling van het HbA1c mogelijk evenals een bloedafname. Wel is de plaats en de opstelling daarvan anders dan u gewend bent. Onze doktersassistenten begeleiden u daarheen en daarbij.

 • OpstuurHbA1c: We zijn de oudere methode die we vroeger gebruikten, het 'opstuur Hba1c' aan het heractiveren. Er zijn daarvoor 3-4 grote druppels bloed voor nodig die je thuis in een buisje opvangt en in een speciale enveloppe kan opsturen.
 • Extra prikmomenten: We gaan ook starten met een 'prikpost'. Voor mensen waarbij het tijd is, of al was, voor het 'groot-onderzoek' of om andere redenen bloedonderzoek niet veel langer moet worden uitgesteld komt er een mogelijkheid om alleen daarvoor te komen. Ook hier gebruiken we de dossiergegevens om te kijken bij wie dat belangrijk kan zijn en benaderen we u om dan samen te bepalen of dat een mogelijkheid is. Zo kan een volgend consult wellicht weer per telefoon of webcam plaatsvinden.

Meedenken

De coronacrisis is nu zo'n 12 weken bezig. Al veel zaken zijn in de loop van deze periode bedacht en al weer veranderd. We hopen dat we, na deze voorzichtige start, verder kunnen opbouwen naar meer spreekuur-mogelijkheden, maar we zullen de nu al weer 'gewonere' mogelijkheden van videobellen zeker niet loslaten. Belangrijk blijft dat we van u horen wat de beste manier van overleg en zorg is voor u.

Zoals al aangegeven is uw mening belangrijk. Laat ons weten als u zaken ziet of merkt die anders kunnen of moeten volgens u. Ook andere suggesties en ideeën zijn van harte welkom! Vul zeker ook onze enquete in die we  naar iedereen sturen na een consult op afstand. 

 

 

Diabeter op 1,5 meter