NIEUWSBERICHT

Diabeter ontvangt kwaliteitscertificaat Qualicor

23 september 2022

Op 14 september ontvingen we van Qua­li­cor Eu­ro­pe het kwaliteitscertificaat op niveau goud! Het certificaat werd uitgereikt door Ellen Joan van Vliet (CEO Qualicor Europe) aan functionaris kwaliteit en patiëntveiligheid, Charissa den Adel. Dit houdt in dat Diabeter van 1 au­gus­tus 2022 tot 1 au­gus­tus 2027 is ge­ac­cre­di­teerd op de kwaliteit van onze diabeteszorg. Qualicor Europe is een onafhankelijke instantie die zorgorganisaties begeleidt bij het continu verbeteren van kwaliteit van zorg en o.a. accreditatieaudits uitvoert. We zijn erg trots op dit re­sul­taat dat vooral te dan­ken is aan de geweldige in­zet van al onze me­de­wer­kers.

Voorheen werd de kwaliteit van onze zorg geaccrediteerd op de HKZ-norm cliënt-/ patiëntveiligheid. Met de overstap naar de Qualicor kwaliteitscertificering bereiken we dat we niet enkel beoordeeld worden op de veiligheid van onze zorg (HKZ) maar dat er breder  gekeken wordt naar de kwaliteit van onze geleverde zorg door een externe partij. Zo kunnen we onszelf steeds blijven verbeteren.

Com­pli­men­ten

Van 14 t/m 16 juni 2022 ontvingen we een team van 3 auditoren. Via gesprekken met zorgprofessionals, medewerkers, patiënten en familieleden onderzochten ze of we kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren. Naar aanleiding van wat het auditteam gezien heeft, kreeg Diabeter als complimenten:

  • de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers

  • zorg op maat: persoonsgericht & samen beslissen met patiënten en omgeving

  • uitvoerige educatie voor medewerkers en patiënten

  • integraal kwaliteitssysteem (digitaal)

"Onze auditoren hebben gezien dat kwaliteit en veiligheid hoog op de agenda staat bij Diabeter", aldus Ellen Joan van Vliet tijdens de uitreiking. "Het werd duidelijk dat de zorgmedewerkers enorm toegewijd zijn aan de zorgverlening aan de patiënt, maar ook aan de omgeving van de patiënt. Samen met de patiënt wordt gekeken welke zorg het beste past. Ook is er veel aandacht voor  continue scholing aan patiënten en aan onze medewerkers." Ellen Joan van Vliet sloot af met dat dit alles vooral ook mogelijk is, doordat de medewerkers van Diabeter erg trots zijn op het werk dat ze doen, door de open cultuur die er heerst en door de onderlinge verbondenheid van het team. 
Mooie complimenten die ons trots maken op ons team!

Van links naar rechts: Maarten Akkerman (lid Raad van Bestuur Diabeter), Charissa den Adel (functionaris Kwaliteit en Veiligheid Diabeter) en Ellen Joan van Vliet (CEO Qualicor Europe).
Diabeter ontvangt kwaliteitscertificaat Qualicor