NIEUWSBERICHT

Diabeter digitaliseert diabeteszorg verder door corona

01 september 2020

GEZAMENLIJK PERSBERICHT ZILVEREN KRUIS EN DIABETER

Diabeteszorg verloopt over het algemeen aan de hand van metingen en bezoek in de poliklinieken. Tijdens de coronacrisis is veel zorg gedigitaliseerd. Diabeter, zorgaanbieder voor specialistische zorg voor type 1 diabetes, kondigt aan deze digitale zorg in het belang van haar patiënten permanent te behouden. De 10-jarige samenwerking* met Zilveren Kruis biedt de benodigde ruimte om de zorg verder te transformeren.

De coronacrisis maakt de toegevoegde waarde duidelijk van een speciaal behandelteam dat op afstand de glucosewaardes van mensen met type 1 diabetes in de gaten houdt. Het blijkt verder dat bijna alle reguliere polikliniekafspraken op afstand mogelijk zijn. Beide ontwikkelingen worden nu structureel geïmplementeerd in het zorgaanbod.

Snelle omschakeling

Henk-Jan Aanstoot, kinderarts en oprichter/ bestuurder Diabeter: ‘Diabetespatiënten behoren tot een risicogroep van COVID-19. Daarom zijn wij in een vroeg stadium zorg op afstand gaan leveren. Als het echt nodig is kan men uiteraard terecht op de polikliniek. Diabeteszorg is sterk verbonden met diabeteshulpmiddelen. Door de moderne technologie van bijvoorbeeld insulinepompsystemen kan de arts of verpleegkundige op afstand meekijken met de diabetesregeling van een patiënt en tijdig adviezen geven.

Nieuwste generatie slimme sensoren

Met behulp van de nieuwste generatie slimme sensoren kan het glucosegehalte in het bloed continu worden gemeten. Gekoppeld aan een insulinepomp, die de insuline op basis van dat glucosegehalte toedient,kan zo  de glucoseregeling grotendeels automatisch worden geregeld. Naast uitstekende resultaten  in het regelen van gezonde bloedsuikerswaardes, heeft dit ook een zeer positieve invloed op de kwaliteit van leven.

 Deze technologie maakt voor Diabeter de zorg op afstand niet alleen mogelijk, het wordt de standaard voor een groep patiënten die gebruik kan maken van deze nieuwe technologie en een goede diabetesregeling heeft bereikt. Zij komen niet meer 3 of 4  keer, maar nog slechts 1 of 2 keer per jaar naar de polikliniek.

Voordelen van digitale zorg

Zowel diabetesartsen als patiënten ervaren veel voordelen. Henk-Jan Aanstoot: ‘Zorgafspraken via beeldbellen scheelt patiënten reistijd en kan plaatsvinden in de eigen vertrouwde omgeving. Zeker voor jonge kinderen is dit soms fijn’. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis, beaamt: ‘De digitalisering van diabeteszorg draagt bij aan de kwaliteit van zorg én de kwaliteit van leven van onze verzekerden. Ook vergroot het de keuzevrijheid van mensen om daar zorg te krijgen waar zij die het liefst ontvangen: van wachtkamer naar woonkamer.

Cloudcare: data analyse 2.0

De volgende stap is het doorontwikkelen van zorg op afstand; Diabeter start binnenkort met een speciaal team van artsen en verpleegkundigen om digitale data te analyseren met een speciaal softwareprogramma: cloudcare. De data wordt eerst door de computer geanalyseerd en bij bijzonderheden kijkt het team en schakelt ook proactief met de patiënt of het behandelteam van de patiënt. Naast deze high tech behouden de patiënten van Diabeter natuurlijk ook nog steeds de mogelijkheden voor de reguliere high touch zorg.

* Diabeter en Zilveren Kruis sloten in 2018 een unieke 10-jarige samenwerking gericht op zowel de korte als de lange termijn uitkomsten van de diabeteszorg

EINDE PERSBERICHT
 


 

Diabeter digitaliseert diabeteszorg verder door corona