NIEUWSBERICHT

CloudCare komt eraan: een nieuwe manier van diabeteszorg

17 april 2023

Dit voorjaar gaan we volop verder werken aan de Diabeter-brede invoer van CloudCare. Het kan zijn dat je hiermee al kennismaakte, want de start maakten we al met patiënten van vijf van onze artsen. Maar we leggen graag bij deze aan iedereen uit wat CloudCare is en wat dit voor jouw zorg van Diabeter gaat betekenen.

Wat is CloudCare?

Met CloudCare gaan we veel meer de gegevens uit je sensor en pomp gebruiken om inzicht te krijgen in je glucosemanagement. CloudCare is een systeem dat die data voor je diabetesteam nog inzichtelijker maakt. Het stelt ons in staat om de zorg aan iedereen die bij ons onder behandeling is nog meer af te stemmen op je behoeften en wensen, te weten:

Meer tijd en aandacht voor hen die het nodig hebben

We kennen allemaal de situaties of periodes wanneer het fijn maar vooral ook belangrijk is om juist wat extra hulp en aandacht te krijgen van je arts of verpleegkundige, diëtist of psycholoog. Met CloudCare komt die ruimte er meer.

Of juist minder voor degenen die het níet nodig hebben…

Aan de andere kant kunnen we ons voorstellen dat als het eigenlijk heel goed met je diabetes gaat, je niet altijd de behoefte voelt om iedere drie à vier maanden naar Diabeter te komen. Even los van het feit dat het bijpraten vast leuk en waardevol was.

Jouw behoefte aan zorg staat centraal

Kortom, er zijn voldoende redenen voor jou maar ook voor ons als zorgverlener om stappen te zetten naar nog meer gepersonaliseerde zorg. Zorg waarin we nog meer de behoefte van jou als persoon centraal zetten, of dat nou meer of juist minder is. Met CloudCare kunnen we een forse stap hierin maken. Uiteraard ligt de uiteindelijke keuze bij jou of je hierin mee wilt gaan, voor jezelf of voor je kind. Wij zijn van mening dat het zeer waardevol is, maar je hebt zelf de laatste stem en we nemen dan ook het besluit samen.

Wie komt voor CloudCare in aanmerking?

Bijna iedereen die bij Diabeter onder behandeling is, zal een aanbod krijgen om op CloudCare over te gaan. Alleen voor bijv. zeer jonge kinderen of mensen die kampen met ernstige andere aandoeningen lijkt het beter om de zorg te blijven voortzetten zoals hij nu is, dus met de reguliere bezoeken. Een overstap gaat altijd in overleg met je behandelteam.

Volgen jullie mijn glucosedata dan voortaan 24 uur per dag?

Je glucosedata worden dagelijks in de gaten gehouden via CloudCare, maar dat betekent niet dat je dagelijks berichten van ons ontvangt. Alleen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij te veel hoge of lage glucosewaarden gedurende een langere periode. We kijken dus naar trends. Als er een dag of week geen upload is, hangen we niet meteen aan de bel. Pas als er een langere periode (vanaf een week of twee) geen data binnenkomt gaan we kijken hoe dat komt.

Hoe vaak bezoek ik Diabeter nog met CloudCare?

Als het goed gaat met je glucosemanagement, dan plannen we vaste consulten bij Diabeter minder dan voorheen. Dus niet meer iedere drie tot vier maanden. In het allerbeste geval nog maar één keer, maar dit kan ook twee of drie keer per jaar zijn. Maar dit stemmen we af op jouw behoeftes.

Er kunnen periodes in je leven zijn dat je wat vaker een afspraak bij Diabeter wilt en dan kan dat natuurlijk. Het kan ook zijn dat juist dankzij CloudCare het inzicht komt dat het goed is om wat vaker contact te hebben. Dit kan dan op afstand of in de kliniek, totdat het glucosemanagement weer goed zit.

Met CloudCare is het de bedoeling dat wanneer je nog in de kliniek komt, er dan meer tijd over is voor de onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Glucosemanagement wordt zo veel mogelijk via CloudCare in de gaten gehouden en gemanaged. 

Hoe zit het met mijn behandelteam? Krijg ik nu andere mensen als contactpersoon? 

Je behandelteam blijft hetzelfde en wijzigt niet. Maar het kan soms zo zijn dat wanneer het CloudCare Team contact met je opneemt over je glucosemanagement, je daar een voor jou nog onbekend persoon aantreft. Dit zijn echter gewoon diabetesverpleegkundigen van je eigen team, eventueel ondersteund vanuit het centrale team in Rotterdam. De kans is echter groot dat je deze persoon al kent van je locatie.

CloudCare introductie: vanaf medio mei

Vanaf medio mei kan het zijn dat we je per brief of tijdens je eerstvolgende afspraak voorstellen om naar het CloudCare zorgpad over te stappen.

Heb je naar aanleiding daarvan vragen, dan staat ons behandelteam voor je klaar om die te beantwoorden. De keuze ligt altijd bij jou, maar CloudCare wordt een vast onderdeel van onze patiëntenzorg.  

Tot slot:

Alles dat nieuw is, vraagt om gewenning en daar houden we rekening mee. Wat vast staat echter is dat we deze nieuwe stap in goede, gepersonaliseerde zorg gaan zetten. Diabeter heeft altijd voorop gelopen in de manier van diabeteszorg verlenen, en innoveren zit ons in het bloed.  Samen gaan we ervoor zorgen dat we koploper blijven in de zorg en dat nog meer type 1 diabetespatiënten een gezond en complicatievrij leven tegemoet kunnen zien.  

Stay tuned voor meer informatie en we kijken naar je uit.
  
Met vriendelijke groeten,
namens de Diabeter behandelteams,

Dr. Arjen Hoogendam
Medisch directeur 

CloudCare komt eraan: een nieuwe manier van diabeteszorg