NIEUWSBERICHT

CloudCare gestart in UZ Brussel

12 december 2023

Ons CloudCare model wordt niet alleen in Nederland toegepast, maar steeds vaker ook in andere landen. Eerder was dat het geval al in Barcelona. Onlangs startte ook het het kinderziekenhuis van het Universitair Ziekenhuis Brussel met CloudCare. Daarmee wordt de toekomst van diabeteszorg voor kinderen verder verbeterd.

Continue monitoring van glucose niveaus

CloudCare is een toepassing die, op basis van een algoritme, voortdurend glucosegegevens verzamelt en analyseert van mensen met type diabetes. Dit omvat continue monitoring van glucose niveaus en wekelijkse rapporten voor een alomvattend begrip van de voortgang.

 Verbetering van behandeling

Dankzij deze baanbrekende aanpak kunnen artsen de gezondheid van jonge patiënten op afstand nauwlettend volgen. Ze kunnen nu beslissen of kliniekbezoeken minder vaak of vaker moeten plaatsvinden, waardoor de behandeling beter wordt afgestemd op de individuele behoeften van de kinderen.

Meer geruststelling voor ouders en kinderen

Ouders ervaren een geruststellend gevoel, wetende dat hun kinderen op afstand worden gemonitord tussen reguliere afspraken in. De continue metingen stellen zorgverleners in staat om langetermijntrends in glucoseregeling op te merken en indien nodig snel in te grijpen.

UZ Brussel is het eerste centrum in België dat CloudCare implementeert, en we zijn buitengewoon trots op deze samenwerking. We kijken uit naar de toekomst.

CloudCare gestart in UZ Brussel