NIEUWSBERICHT

Belangrijk nieuws over Diabeter en Medtronic

03 april 2015

Diabeter is een partnership aangegaan met Medtronic, producent van medische technologie, zoals insulinepompen. Met dit bericht stellen we u graag op de hoogte over deze bijzondere overname.

Medtronic en Diabeter: werken aan hetzelfde doel

Medtronic is wereldwijd de grootste producent van medische technologie. Met hun diabetesproducten zoals de insulinepomp en sensor en door hun ontwikkeling naar de closed-loop/kunstmatige pancreas, werken zij aan hetzelfde doel als Diabeter.  Medtronic ziet in Diabeter een kliniek die de diabeteszorg in de breedte uitvoert: technische oplossingen in combinatie met ondersteuning op maat van patiënt en gezin.

Wij menen dat met deze overname door het grootste medisch technologische bedrijf ter wereld, de zorg en technologie meer en meer aan elkaar worden verbonden, maar met blijvende aandacht voor de individuele mensen en wensen.  In de praktijk zal dit naar voren komen in een snellere ontwikkeling en toepassing van nieuwe zorg en zorgmiddelen. Voorbeelden daarvan zijn E-Health (zorg via moderne ICT-middelen) en uiteindelijk de kunstmatige pancreas.

Onafhankelijkheid gewaarborgd

De onafhankelijkheid van Diabeter en de privacy van medische gegevens is gewaarborgd. Onze medische teams hebben de volledige vrijheid bij het adviseren over een behandeling en het kiezen van merken en middelen. Maatwerk en kwaliteit van zorg zijn doorslaggevend. Wij hebben de vrijheid om met u bijvoorbeeld te kiezen voor elke insulinepen- of pompbehandeling van welk merk dan ook.

Diabeter blijft Diabeter

Wat gaat de patiënt hiervan merken? Allereerst: Diabeter blijft Diabeter. De vertrouwde aanpak – huiselijke sfeer, dag en nacht bereikbaar, telefonisch spreekuur, contact via email en noem maar op – blijft bestaan. Deze nieuwe structuur biedt ons de kans om in een vroeg stadium nieuwe behandelingen aan te bieden aan onze bijna 1600 patiënten.  Uiteraard treden we hierin uiterst zorgvuldig op, waarbij ons doel is dat de diabeteszorg er beter van wordt.

We kijken uit naar de toekomst, waarin we met een sterke en innovatieve partner als Medtronic ons nog sterker kunnen inzetten voor de allerbeste type 1 diabeteszorg.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens toezichthouders en cliëntenraad,

 

Dr. H.J. Veeze en Dr. H.J. Aanstoot,

Oprichters van Diabeter

 

Meer informatie:

Persbericht van Medtronic d.d. 2 april 2015 en brief van Diabeter aan zijn patiënten

http://www.medtronic-diabetes.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk nieuws over Diabeter en Medtronic