NIEUWSBERICHT

Allemaal aan de insulinepomp of 'persoonlijke geneeskunde'?

29 juni 2015

Mensen met type 1 diabetes die een insulinepomp gebruiken hebben een aanzienlijk lager risico om te overlijden aan een hartinfarct of andere hart- en vaatziekten dan mensen die een insulinepen gebruiken. Dat concluderen Zweeds onderzoekers in een artikel dat gepubliceerd is in het gezaghebbende medische tijdschrift The British Medical Journal.

Het onderzoek onder 18.168 Zweden met type 1 diabetes, waarvan er 2441 een insulinepomp gebruikten, laat zien dat bij pompgebruikers de kans op fatale hartinfarcten 45% lager was, de kans op fatale hart- en vaatziekten 42% lager en dat de kans op vroegtijdig overlijden 27% lager uitvalt dan bij mensen met type 1 diabetes die insuline spuiten. Aanzienlijke verschillen dus.

Oorzaken

Wat precies de reden is dat een insulinepomp-gebruikers deze betere uitkomsten hebben, is niet makkelijk uit dit epidemiologische onderzoek te halen. Mensen met een insulinepomp meten over het algemeen vaker hun glucosewaarden, waarmee ze een betere glucoseregeling kunnen bereiken, zowel in termen van HbA1c (de maat voor glucoseregeling) als in minder glucoseschommelingen. Ook gaat het gebruik van een insulinepomp gepaard met extra (her)educatie, men moet dus meer kennis over diabetes tot zich nemen en heeft vaker overleg / consultaties met het diabetesteam. Volgens de onderzoekers zijn dit allemaal factoren die bijdragen aan een betere regeling, maar het verder uitzoeken van de oorzaken is belangrijk. Er zijn namelijk ook mensen met type 1 diabetes die met een insulinepen uitstekende resultaten boeken met goede glucoseregeling. Het ligt waarschijnlijk dus niet zo zwart-wit.

Geneeskunde op maat

Ook Diabeter doet onderzoek naar schade in bloedvaten en andere organen door diabetes. Onderzoeker Josine van der Heyden ontdekte dat bij kinderen en jongeren al in de eerste 10 jaar na de diagnose lichte schade kan worden gezien, maar niet bij iedereen. En niet alleen glucoseregeling speelt daarbij een rol. "De bedoeling is dat we straks veel beter en veel vroeger kunnen opsporen wie gevoelig is voor dergelijke schade”, aldus Henk-Jan Aanstoot. "Dan kunnen we lang voordat er onomkeerbare schade is ingrijpen bij wie dat nodig is’. Het veel meer op de persoon uitzoeken bij wie welke behandeling past, of welke schade kan plaatsvinden, wordt wel ‘persoonlijke geneeskunde’ genoemd. “Elke persoon met type 1 diabetes is uniek en we gaan de tijd van ‘eenzelfde-behandeling-voor-iedereen’ achter ons laten.”

De resultaten van glucoseregeling bij Diabeter laten trouwens zien dat alle patiënten met type 1 diabetes, zowel de pompgebruikers als de pengebruikers, de laatste jaren een steeds betere glucoseregeling krijgen. Samen met de ‘persoonlijke geneeskunde’ die uit dit onderzoek naar voren komt draagt dit bij aan de doelen van Diabeter: naar een wereld zonder diabetescomplicaties. 

Meer lezen:

- Diabeter-site: Hart- en vaatziekten gevreesde complicaties

- Diabeter-site: Grote subsidie voor onderzoek naar verscheidenheid van type 1 diabetes 

 

Allemaal aan de insulinepomp of 'persoonlijke geneeskunde'?