Onze resultaten | HbA1c-waarden

Een aantal getallen over onze zorg

HbA1c-waarden: een voorspelling voor de toekomst

De gemiddelde glucoseregeling over een periode van twee tot drie maanden is in het bloed te meten via de zgn. HbA1c-waarden. De landelijke streefwaarde die voor kinderen en jongeren gehanteerd wordt is een HbA1c-waarde lager dan 7,5% (58 mmol/mol). Voor volwassenen hanteert men een streefwaarde lager dan 7% (53 mmol/mol).

Hoe beter je HbA1c-waarde over langere perioden, hoe minder kans je hebt op het ontwikkelen van complicaties door diabetes op latere leeftijd.


Technologie helpt: cijfers over 2020

Van onze patienten met penbehandeling (MDI) bereikte 44,3% in 2020 een HbA1c-waarde onder de streefwaarde van lager dan 7,5%.
Mensen met een insulinepomp bereikten gemiddeld een betere diabetesregeling: 55,7% van hen behaalde in 2020 een HbA1c-waarde onder 7,5%.

Een nog veel grotere verbetering is te zien bij patiënten met een sensorgestuurde insulinepomp (SAP) of een (Automatic) Hyper Closed Loop. Van hen bereikte in 2020 een meerderheid, te weten 62,4% een gemiddelde HbA1c-waarde die lager is dan 7,5%. Het gemiddelde HbA1c ligt bij deze groep op 7,3%. Als we kijken naar alleen de volwassenen, dus de groep van patiënten boven de 18 jaar met een sensorgestuurde insulinepomp dan zien we dat 69,7% een HbA1c-waarde bereikt die lager is dan 7,5%. 

Bij diabetespatiënten die naar Diabeter overstappen lukt het ons gemiddeld gezien goed om hun HbA1c  te laten dalen. 


De uitkomsten van Diabeter zijn, in vergelijking met internationale data, goed te noemen. Helaas is in Nederland over 2020 nog geen vergelijking te maken door het ontbreken van landelijke cijfers.  Maar niet alleen onze HbA1c-waarden zijn gemiddeld lager, ook het percentage van onze patiënten dat voor acute, diabetes-gerelateerde zorg in het ziekenhuis moet worden opgenomen, is lager. Met een gemiddelde van minder dan 2% diabetes-gerelateerde ziekenhuisopnames per jaar ten opzichte van een landelijke gemiddelde van ca. 5% maken wij een duidelijk verschil!

Omschrijving Aantal op 31-12-2020 gemiddeld HbA1c
Patiënten totaal 2952 7,7%
Patiënten met pentherapie (MDI) 1276 8.1%
CSII all 1676 7,5
CSII only  924 7,7%
Pompbehandeling ondersteund door glucosesensor (SAP) of
(A) Hyper Closed Loop
752 7,3%

 

2020: Patiënten met HbA1c lager dan streefwaarde 59 mmol/mol (7,5%) 

Omschrijving % van onze patiënten
0 - 6 jaar 58,9%
6 - 12 jaar 53,5%
12 - 18 jaar 41,3%

 

2020: Patiënten met HbA1c hoger dan 86 mmol/mol (10%)

Omschrijving % van onze patiënten
0 - 6 jaar 0%
6 - 12 jaar 2,5%
12 - 18 jaar 10,9%
Ouder dan 18 jaar 7,9%

Meer over Diabeter