Onze resultaten | HbA1c-waarden

Een aantal getallen over onze zorg

HbA1c-waarden: een voorspelling voor de toekomst

De gemiddelde glucoseregeling over een periode van twee tot drie maanden is in het bloed te meten via de zgn. HbA1c-waarden. De landelijke streefwaarde die voor kinderen en jongeren gehanteerd wordt is een HbA1c-waarde lager dan 7,5% (58 mmol/mol). Voor volwassenen hanteren we een streefwaarde lager dan 7% (53 mmol/mol).

Hoe beter je HbA1c-waarde over langere perioden, hoe minder kans je hebt op het ontwikkelen van complicaties door diabetes op latere leeftijd.


Technologie helpt

Van onze patienten met penbehandeling (MDI) bereikte 48% in 2014 een HbA1c-waarde onder deze streefwaarde van lager dan 7,5%. Mensen met een insulinepomp bereikten gemiddeld een nog betere diabetesregeling: 58% van hen behaalde in 2014 een HbA1c-waarde onder 7,5%. Een nog veel grotere verbetering is te zien bij patiënten met een sensorgestuurde insulinepomp (SAP).  Van hen bereikt een grote meerderheid, te weten 87% een gemiddelde HbA1c-waarde die lager is dan 7,5%  en 50% van de sensorgebruikers behaalt zelfs een nog lager gemiddelde HbA1c-waarde van minder dan 7%.

Bij diabetespatiënten die naar Diabeter overstappen lukt het ons gemiddeld gezien goed om hun HbA1c al vrij snel te laten dalen. 


De uitkomsten van Diabeter zijn, in vergelijking met internationale data, goed te noemen. Helaas is in Nederland nog geen vergelijking te maken door het ontbreken van landelijke cijfers.  Maar niet alleen onze HbA1c-waarden zijn gemiddeld lager, ook het percentage van onze patiënten dat voor acute, diabetes-gerelateerde zorg in het ziekenhuis moet worden opgenomen, is lager. Met een gemiddelde van slechts 2% diabetes-gerelateerde ziekenhuisopnames per jaar ten opzichte van een landelijke gemiddelde van ca. 10% maken wij een duidelijk verschil!

Omschrijving Aantal op 31-12-2015
Patiënten totaal 1666
waarvan sinds diagnose (primair) bij Diabeter 27%
waarvan secundair verwezen naar Diabeter 73%
Type 1 diabetes 1556
Type 2 diabetes 7
Monogenetische diabetes (MODY etc.) 45
Cystic fibrosis gerelateerde diabetes (CFRD) 51
Patiënten met pentherapie (MDI) 684
Patienten met insulinepomp (CSII) 811
Pompbehandeling ondersteund door glucosesensor (SAP) 147
Overig 24
Patiënten met HbA1c lager dan 59 mmol/mol (7,5%)   
0 - 6 jaar 58%
6 - 12 jaar 62%
12 - 18 jaar 41%
ouder dan 18 jaar 49%
Patiënten met HbA1c hoger dan 86 mmol/mol (10%)  
0 - 6 jaar 0%
6 - 12 jaar 1,5%
12 - 18 jaar 6,7%
ouder dan 18 jaar 5,8%
Opnames in ziekenhuis  
- 0 - 18 jaar 2,8% 
- 18 jaar en ouder 1,4

Internationale vergelijking uitkomsten Diabeter


Staafdiagram met vergelijking van HbA1C-waarden van Diabeter met internationale gegevens. Vergelijking met Nederlandse centra is niet mogelijk, de gegevens worden niet gedeeld. Weergegeven zijn de centra naar leeftijdsgroepen met het percentage dat de target van een HbA1c lager dan 7,5% (58 mmol/mol) haalt. Hoe hoger de staven, hoe beter de uitkomsten. In het blauw (2013) en oranje (2014) Diabeter, in het grijs de T1D exchange groep uit USA en in rood de NDEP-data van alle kinderen / jongeren uit Groot-Brittannië.

Meer over Diabeter