Onze resultaten | HbA1c-waarden

Een aantal getallen over onze zorg

HbA1c-waarden: een voorspelling voor de toekomst

De gemiddelde glucoseregeling over een periode van twee tot drie maanden is in het bloed te meten via de zgn. HbA1c-waarden. De landelijke streefwaarde die voor kinderen en jongeren gehanteerd wordt is een HbA1c-waarde lager dan 7,5% (58 mmol/mol). Voor volwassenen hanteert men een streefwaarde lager dan 7% (53 mmol/mol).

Hoe beter je HbA1c-waarde over langere perioden, hoe minder kans je hebt op het ontwikkelen van complicaties door diabetes op latere leeftijd.


Technologie helpt

Van onze patienten met penbehandeling (MDI) bereikte 38% in 2018 een HbA1c-waarde onder de streefwaarde van lager dan 7,5%. Mensen met een insulinepomp bereikten gemiddeld een betere diabetesregeling: 44% van hen behaalde in 2018 een HbA1c-waarde onder 7,5%. Een nog veel grotere verbetering is te zien bij patiënten met een sensorgestuurde insulinepomp (SAP).  Van hen bereikte in 2018 een grote meerderheid, te weten 74% een gemiddelde HbA1c-waarde die lager is dan 7,5%  en 50% van de sensorgebruikers behaalt zelfs een nog lager gemiddelde HbA1c-waarde van minder dan 7%.

Bij diabetespatiënten die naar Diabeter overstappen lukt het ons gemiddeld gezien goed om hun HbA1c  te laten dalen. 


De uitkomsten van Diabeter zijn, in vergelijking met internationale data, goed te noemen. Helaas is in Nederland nog geen vergelijking te maken door het ontbreken van landelijke cijfers.  Maar niet alleen onze HbA1c-waarden zijn gemiddeld lager, ook het percentage van onze patiënten dat voor acute, diabetes-gerelateerde zorg in het ziekenhuis moet worden opgenomen, is lager. Met een gemiddelde van minder dan 2% diabetes-gerelateerde ziekenhuisopnames per jaar ten opzichte van een landelijke gemiddelde van ca. 5% maken wij een duidelijk verschil!

Omschrijving Aantal op 31-12-2018
Patiënten totaal 2444
waarvan sinds diagnose (primair) bij Diabeter 32%
waarvan secundair verwezen naar Diabeter 68%
Aantal nieuwe patienten 349
Type 1 diabetes 2289
Type 2 diabetes 11
Monogenetische diabetes (MODY etc.) 55
Cystic fibrosis gerelateerde diabetes (CFRD) 71
Patiënten met pentherapie (MDI) 1043
Patienten met insulinepomp (CSII) 993
Pompbehandeling ondersteund door glucosesensor (SAP) 356
Patiënten met HbA1c lager dan streefwaarde 59 mmol/mol (7,5%)   
0 - 6 jaar 60%
6 - 12 jaar 62%
12 - 18 jaar 40%
Patienten met HbA1c lager dan streefwaarde 53 mmol/mol (7%)  
18 - 25 jaar 25%
25 - 100 jaar 42%
Patiënten met HbA1c hoger dan 86 mmol/mol (10%)  
0 - 6 jaar 6%
6 - 12 jaar 2%
12 - 18 jaar 11%
18 - 25 jaar 12%
25 - 100 jaar 3%
Opnames in ziekenhuis  
- 0 - 18 jaar 0,51% 
- 18 - 25 jaar (kinderarts) 0,9%
- 18 jaar en ouder (internist) 0,2%

Meer over Diabeter