Medisch specialist

Intercollegiaal overleg type 1 diabetes:

Voor overleg over een diabetes type 1 patiënt of over een verwijzing kunt u met onze dienstdoende medisch specialist bellen via:

088-2807277 (24 uur per dag / 7 dagen per week).

Reden voor verwijzing naar Diabeter:

  • Blijvend te hoog HbA1c (ISPAD 2007: streefwaarde < 58 mmol/l (7,5%) voor kinderen en < 7% voor volwassenen)
  • Patiënt jonger dan vijf jaar
  • Sterk wisselende bloedsuikers zonder ‘grip’ en verbetering
  • Niet gewaarworden van hypoglykemieën
  • Behandeling met insulinepomp met/zonder continue glucosesensor
  • Complicaties (bijv. herhaalde microalbuminurie, hypertensie, neuropathie, retinopathie en dyslipidemie)
  • Diabetes met verdenking op andere vorm dan type 1, zoals Mody
  • Continue glucosemonitoring (CGM) voor diagnostiek/evaluatie
  • Indicatiestelling continue glucosesensor.

Hoewel het aantal ziekenhuisopnamen van patiënten die bij Diabeter onder behandeling zijn zeer laag is, begeleiden wij ook eventuele opnamen. Voor complexe situaties en min of meer planbare opnamen doen we dat bij voorkeur in/met het IJsselland Ziekenhuis waar ervaring en expertise voor dergelijke opnames aanwezig is. In het ErasmusMC/Sophia Kinderziekenhuis en andere samenwerkende ziekenhuizen verzorgen wij diabetesconsultaties, ook bij secundaire diabetes (cystic fibrosis, oncologische behandelingen).

Voor de toekomst van onze patiënten blijft onderzoek belangrijk. Diabeter draagt bij aan het landelijk onderwijs voor artsen in opleiding tot internist en kinderarts (DESG), en biedt aanvulling op de onderwijstaken van het ErasmusMC voor coassistenten, arts-assistenten en fellows.