NIEUWSBERICHT

Zorgeloos met diabetes naar school

01 juli 2014

Bijna een derde van de ouders van kinderen met type 1 diabetes op de basisschool moet stoppen of minderen met werk, omdat hun kind op school geen goede begeleiding krijgt. Er zijn zelfs scholen die kinderen met diabetes weigeren. Dat blijkt uit onderzoek van Voluit, Diabeter, Diabetes Fonds en de Coalitie ‘Zorgeloos naar school met diabetes’. Scholen deinzen onnodig terug voor de extra begeleiding en de medische kant van de zaak.  Op dinsdag 1 juli 2014 roepen ouders, kinderen en verschillende diabetesorganisaties, via een petitie, de Tweede Kamer op om deze kinderen beter te ondersteunen. Kamerleden gaan op 3 juli met staatssecretaris Dekker hierover in debat.

Zo’n 2.000 kinderen met diabetes op Nederlandse basisscholen moeten dagelijks hun bloedsuiker meten en zichzelf insuline toedienen. Ze zijn daarvoor afhankelijk van volwassenen. Basisscholen durven die verantwoordelijkheid niet aan, met ingrijpende gevolgen voor werkende ouders en ook voor de kinderen zelf. Dat bevestigt onderzoek onder ruim 600 ouders van kinderen met diabetes.

Stoppen met werken

Binnen 10 minuten op school kunnen zijn: dat verlangen 6 van de 10 scholen van ouders van kinderen met diabetes. Daardoor zijn 1 op de 3 ouders genoodzaakt om hun werk drastisch anders in te richten: 16 procent gaat minder werken (gemiddeld 17 uur per week minder) en 14 procent stopt helemaal met werken. En zelfs moet 5 procent van de kinderen met diabetes op zoek naar een andere school vanwege hun aandoening.

School kan het zelf

Scholen ontwijken begeleiding van kinderen met diabetes vooral uit angst voor aansprakelijkheid. Onterecht, zegt Lydia Braakman, initiatiefnemer van de lobby ‘Zorgeloos met diabetes naar school’ en moeder van twee dochters met diabetes. “Om kinderen met diabetes op school te helpen hoef je helemaal geen arts te zijn. Dat wat ouders vele malen per dag moeten doen en ook door de oppas , opa’s en oma’s, de sportvereniging en ouders van vriendjes kan worden gedaan, moet ook op school kunnen. We moeten af van de vrijblijvendheid onder scholen om kinderen met diabetes te begeleiden”

Diabetes type 1: 24/7

Dr Henk-Jan Aanstoot, kinderarts bij Diabeter: ‘In Nederland zijn zo’n 6.500 kinderen met type 1 diabetes. Deze vorm van diabetes is een afweervergissing: je eigen afweer valt de cellen aan die insuline maken. Daardoor maakt het lichaam geen insuline meer en kan het de bloedsuiker niet meer regelen. Type 1 diabetes vereist meten van de bloedglucosewaarden en het toedienen van insuline; ook op school. Dat is geen optie maar een overlevingsvereiste! .  In Nederland en West-Europe bereikt momenteel slechts een derde van de kinderen met type 1 een glucoseregeling die als ‘veilig’ wordt gezien (HbA1c < 7.5%).  Daar niets aan kunnen (laten) doen tijdens schooluren, is een ernstige bedreiging voor de gezondheid.

Diabeter draagt vanuit haar expertise en ervaring bij aan dit initiatief en zette mede het onderzoek op. Lees hier de Petitie ‘Zorgeloos met diabetes naar school’