NIEUWSBERICHT

Vergoedingen diabeteszorg 2019

11 januari 2019

We hebben voor 2019  met veel zorgverzekeraars een ‘plafondvrije’ afspraak kunnen maken. Daar zijn we zeer blij mee. Het betekent dat de zorgverzekeraars geloven in wat Diabeter betekent voor de patiënt en de resultaten die er geboekt worden: goede kwaliteit van zorg, maar ook een toename in de kwaliteit van leven. En niet onbelangrijk voor de samenleving: een daling van de zorgkosten.

We hebben contracten met alle zorgverzekeraars voor onze type 1 diabeteszorg

Je krijgt bij deze zorgverzekeraars in 2019 een vergoeding voor de zorg die Diabeter levert conform je polisvoorwaarden:

  • Zilveren Kruis/ Achmea met labels o.a.: Avero, De Friesland, FBTO,  Interpolis, Pro Life Zorgverzekeringen en Zilveren Kruis (Ziezo). Lees hier meer over onze 10-jarige overeenkomst met het Zilveren Kruis

  • CZ met labels: CZ Zorgverzekeraar, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden Zorg en OHRA. Meer over onze meerjarige overeenkomst met CZ lees je hier

  • ASR: De Amersfoortse, Ditzo

  • Eno met labels: Salland Zorgverzekeringen en ZorgDirect

  • ONVZ met labels: ONVZ Ziektekostenverzekeraar, PNO Zorg en VvAA Zorgverzekeringen,

  • Zorg en Zekerheid met labels: AZVZ en Zorg en Zekerheid

  • Caresq met labels: Besured, National Academic en Promovendum

  • DSW met labels: DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland en In Twente Zorgverzekeraar

  • Menzis met labels: Menzis, Anderzorg, Hema en PMA

  • VGZ met labels: VGZ Zorgverzekeraar, Aevitae (VGZ), IZA Zorgverzekeraar, UMC Zorgverzekeraar en Univé Zorg

Voor de meest actuele informatie over vergoedingen 2019 van de verschillende zorgverzekeraars verwijzen wij je naar de website van de betreffende zorgverzekeraar. Je kunt ons vaak vinden door middel van de functie “zoeken naar een zorgverlener”. Selecteer dan op het jaar 2019 om de vergoeding voor dat jaar te bekijken.

Vergoedingen diabeteshulpmiddelen

Ook voor de hulpmiddelencontracten en medicatieservice van Diabstore geldt dat er contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars. Met Diabstore ben je er zeker van dat de diabeteshulpmiddelen (zoals teststrips, bloedglucosemeter, lancetten) zoals die zijn voorgeschreven door onze arts, ook daadwerkelijk in de passende hoeveelheid en kwaliteit tot je beschikking zullen zijn.

Toegevoegde waarde van gespecialiseerde zorg

Met de zorgverzekeraars hebben we het voordeel dat we altijd rechtstreeks met hen kunnen overleggen, over slechts 1 aandoening: de beste type 1 diabeteszorg. Het lukt ons om de zorgverzekeraar duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde voor de patiënt is van de gespecialiseerde zorgverlening zoals wij die geven, en het belang en de noodzaak van gemaakte kosten uit te leggen. Dat is niet alleen belangrijk voor nu, maar ook om de toekomst van onze patiënten met type 1 diabetes te kunnen verbeteren. Daar was het ons immers bij de oprichting van Diabeter allemaal om te doen: een toekomst zonder diabetescomplicaties!

Veranderen van zorgverzekering?

Het kan zijn dat je redenen hebt te veranderen van zorgverzekeraar, bijvoorbeeld omdat je werkgever een collectieve verzekering aanbiedt. Bedenk dan dat diabeteszorg tot nu toe in het basispakket zit. Voor de basisverzekering heeft een verzekeraar acceptatieplicht. Dat wil zeggen dat als je naar een andere verzekeraar gaat, een aandoening of handicap geen reden kan zijn tot weigering om je te verzekeren. Voor de aanvullende verzekering geldt dat niet. Het is trouwens mogelijk om dan je aanvullende verzekering bij je bestaande zorgverzekeraar te houden en alleen voor het basispakket van zorgverzekeraar over te stappen. Vraag ernaar bij je verzekeraar

Meer informatie

Let goed op welke voor- en nadelen er zijn voor je (gezin). Er zijn verschillen tussen polissen onderling, met name tussen restitutiepolissen versus polissen in natura. Een handige vergelijking van de zorgverzekeraars kun je bijv. vinden op Zorgwijzer.nl 
 

Lees ook:

Tienjarige overeenkomst met het Zilveren Kruis: wat betekent die voor mij?
Diabeter geeft verzekerde zorg

Vergoedingen diabeteszorg 2019