NIEUWSBERICHT

Vaccinaties tegen COVID-19: wij volgen landelijk beleid

09 juli 2021

Met alle versoepelingen van de afgelopen weken leek het er even op dat het coronavirus al vertrokken was, maar de laatste dagen merken we dat dit niet het geval is en er mogelijk toch al weer nieuwe maatregelen nodig zijn. 

Uiteindelijk is de beste manier om van dit virus af te komen een breedgedragen vaccinatiegraad. Gelukkig worden steeds meer mensen gevaccineerd. Zoals eerder vermeld, ondersteunen we dat beleid en raden we iedereen aan zich te laten vaccineren.

En de 12 tot 18 jarigen?

In tegenstelling tot ernstige eerdere pandemieën (zoals met influenza) die vaak de jongeren het hardste troffen, kent het coronavirus een ander beeld: vooral ouderen en risicogroepen worden het ernstigst ziek. Het is niet zo dat jongere mensen het niet kan treffen: de getallen van de zeer lange tweede golf lieten dit ook zien. En ook hier waren er factoren die de ziekte verergerden. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad al eerder om kinderen met een verhoogd risico te vaccineren. Dat betrof overigens kinderen met een afweerstoornis en niet kinderen met diabetes. Bij diabetes wordt het verhoogde risico met name veroorzaakt door de aanwezigheid van complicaties (en de ziekteduur) en dat is bij kinderen met diabetes niet het geval.

Bij een aantal mensen die niet zeer ernstig ziek werden van COVID-19 ontstond een ‘Long-Covid-19’ ziektebeeld: een beeld van traag en onvolledig herstel van diverse aangedane organen. Kinderen en jongeren kunnen ook zo’n long-covid beeld krijgen.

Er zijn ook kinderen ernstig ziek geworden (en zelfs overleden), maar dat betreft een zeer klein aantal. Daarnaast komt er door infecie met coronavirus een zeldzaam vaatontstekingsbeeld voor bij kinderen (MIS-C: Multisystem Inflammatory Syndrome in Children).

Ook belangrijk is het feit dat kinderen en jongeren corona niet alleen kunnen oplopen, maar dan ook besmettelijk zijn voor anderen. Als ook deze groep wordt gevaccineerd, helpt dat mee bij het indammen van de infecties. Al met al zijn dit redenen geweest voor de Gezondheidsraad om te adviseren dat kinderen van 12-18 gevaccineerd mogen worden. 

Vaccinaties veilig, maar afweging persoonlijk

Zoals elk geneesmiddel hebben ook vaccinaties bijwerkingen. Van alle vacccins weten we dat die er zijn: zeer zeldzaam maar ze bestaan. We hebben er genoeg over gehoord. Bij het Pfizer vaccin (dat voor deze groep 12-18 jarigen gebruikt gaat worden) zijn al grote studies gedaan met kinderen van deze leeftijd. Op grond daarvan is het Pfizervaccin toegelaten vanaf 12 jaar. Er zijn zeldzame bijwerkingen gemeld zoals ontstekingen van het hartzakje (pericarditis) en hartspier (myocarditis), met een mild verloop.

Als je al die nadelen afweegt voor ‘ons allen’ dan wegen die niet op tegen de voordelen. Maar ‘voor je zelf’ (en je kind) moet en mag je die afweging ook maken.

Wij adviseren het Gezondheidsraadadvies te volgen en kinderen (met en zonder diabetes) van 12  tot 18 jaar te laten vaccineren.

Vaccinaties tegen COVID-19: wij volgen landelijk beleid