NIEUWSBERICHT

Tekort aan Thyrax Duotab 0,025 mg

20 januari 2016

In de media is veel aandacht voor de leveringsproblemen met Thyrax Duotab. Een deel van onze patienten gebruikt dit schildkliermedicijn van Thyrax. Vandaag hebben wij hen geïnformeerd over de leveringsproblemen en de alternatieven voor het schildklierhormoon thyroxine. De informatie vind je ook hieronder.

Er zijn verschillende vormen van schildkliertabletten op de markt. De levering van het merk Thyrax kent problemen. Allereerst betreft dat mensen die de Thyrax Duotab van 0,025 mg  (=25 microgram) gebruiken. Deze tabletten zijn vanaf februari 2016 niet leverbaar (en mogelijk eerder). De Thyrax Duotab tabletten met de sterktes 0,100 mg (= 100 microgram) en 0,150 mg (=150 microgram) zijn leverbaar tot medio 2016.

Meer over dit leveringsprobleem vind je hier: http://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2016/01/13/tekort-aan-thyrax-duotab-0-025-mg-levothyroxine-vanaf-februari-2016
De meest gestelde vragen en antwoorden staan op: http://www.cbg-meb.nl/documenten/publicaties/2016/01/13/thyrax-tekort-vragen-en-antwoorden

Schildklier en diabetes

Bij (type 1) diabetes komt het in ongeveer 3 - 8% van de gevallen voor dat de afweervergissing ook de schildklier dusdanig beïnvloedt dat extra schildklierhormoon (=thyroxine) moet worden gegeven (hypothyreoïdie). Daarnaast komt het sporadisch voor dat de schildklier te hard werkt en naast schildklierremmingsmedicijnen ook schildklierhormoon moet worden gegeven. Schildklierhormoon heet voluit thyroxine.

Verschillen in werking

Schildklierhormoon wordt gegeven in tabletjes die 1x per dag worden ingenomen. Hoe goed zo'n tablet werkt wordt door een aantal zaken bepaald:

  • Het opnamemoment. De opname van schildklierhormoon door de darm kan sterk wisselen, waardoor het beste moment van inname op de nuchtere maag is, ruim voor het ontbijt.

  • Kleine verschillen per merk. Er wordt daarom bij gebruik van thyroxine altijd bloedonderzoek gedaan zodat de juiste dosis kan worden bepaald (zgn. titreren). Merken van thyroxine zijn onder meer Thyrax, Euthyrox, Eltroxin, Novothyral, Thyrofix en Levothyroxine.

Bij voorkeur wisselen we niet van merk, hoewel apotheken soms wel wisselen in hun uitgifte.

Overstap naar een ander merk schildkliertablet

Door de te verwachten leveringsproblemen bij het merk Thyrax lijkt het onvermijdelijk dat in de komende maanden een aantal mensen zal moeten switchen van hun merk van schildkliertablet. De dosis (hoeveelheid) blijft ongewijzigd. Wij verwachten hierbij geen belangrijke schommelingen in de bloedwaarden van het schildklierhormoon en ook niet op de diabetesregeling. Zo nodig moet echter extra gemeten worden (de TSH en vrije T4 waardes in het bloed).

Wat nu te doen?

Het officiële advies vind je op de bovenstaande website van CBG.

De volgende zaken zijn daaruit van belang:

  • Stop niet zelf met het gebruik van Thyrax Duotab. Overleg altijd eerst met je behandelend arts.

  • Bij het aanvragen van een nieuw recept Thyrax Duotab 0,025 mg bij je (huis)arts en het ophalen van uw herhaalrecept krijg je een ander merk medicijn met dezelfde levothyroxine.

  • Neem contact op met je arts als je in de weken na de verandering klachten krijgt om te bespreken of dit een gevolg kan zijn van de omzetting.

  • Gebruikt je Thyrax Duotab 0,025 mg in combinatie met 0,100 mg of 0,150 mg? Dan word je voor alle sterktes over gezet naar een ander medicijn met levothyroxine.

Advies Diabeter

Onze artsen zullen dit punt bespreken met onze patiënten die Thyrax Duotab gebruiken bij hun eerstvolgende bezoek en zo nodig extra metingen verrichten via bloedonderzoek. Als er daarvoor problemen zijn dan kunnen zij direct contact met ons opnemen. 

Wij hopen zo deze (buiten ons ontstane) onvoorziene en zeer ongelukkige situatie op een zo goed mogelijke wijze te helpen oplossen. Je kunt je vragen en opmerkingen als patiënt ook geven op https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home en bijwerkingen of effecten na omzetting ook melden bij het bijwerkingencentrum LAREB (http://www.lareb.nl).

Tekort aan Thyrax Duotab 0,025 mg