NIEUWSBERICHT

Preferentiebeleid insulines (in de herhaling)

22 januari 2021

Begin deze maand blogden we over het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Door prijsafspraken met de leveranciers van insuline kunnen de zorgverzekeraars kortingen bedingen. Zo  willen ze als dat mogelijk is, hun verzekerden op de goedkopere insuline overzetten. In dit blog gingen wij ervan uit dat dat hierbij de afspraken en aandachtspunten van de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF) zouden worden gevolgd. Zorgverzekeraar VGZ geeft bijvoorbeeld in hun informatie aan dit te doen (zie deze pagina/ Waar dien ik rekening mee te houden bij de omzetting?).  Bij andere zorgverzekeraars is dit niet altijd duidelijk. Inmiddels blijken die afspraken niet altijd te worden gevolgd. Wat betekent dat nu voor u?

Goede afspraken,……..

De NDF adviseert dat kinderen tot 18 jaar, zwangeren en vrouwen die zwanger willen worden niet worden omgezet op een andere insuline (en het daarbij horende andere pensysteem). Ook zegt het advies dat mensen met diabetes eerst met hun behandelaars overleggen en dan een stappenplan moeten volgen. Tenslotte stelt de NDF aan dat de patient een eigen keus heeft hierin.

Maar de afspraken werken nog niet

We merkten in de afgelopen week dat deze afspraken niet alleen niet duidelijk zijn voor zorgverzekeraars, maar ook niet voor apothekers (hun beroepsorganisatie KNMP lid van de NDF onderschrijft dit wel). We merkten voorts dat er in sommige apotheken in het geheel niet naar gewerkt wordt. Er bleek geen keus, kinderen worden toch omgezet en de NDF aandachtspunten zijn daarmee geheel terzijde gelegd.

Waar is de inhoud?

Wij zijn het niet eens met deze gang van zaken en vinden het een inbreuk op onze werkwijze en ons medisch handelen, met zelfs potentiële gevaren. Wij begrijpen ook niet waarom het NDF (= het gehele diabetesveld) advies niet kan worden gevolgd. En we vragen ons sterk af of dit hele beleid wel een echte bezuiniging is. Die twijfel wordt nog groter als je leest dat we elk jaar zo'n 'switch' ronde kunnen gaan krijgen.
In een nieuwe blog geven we deze onvrede weer (). Inmiddels hebben wij de NDF gevraagd om zo spoedig mogelijk Zorgverzekeraars Nederland te overtuigen van het belang om  deze afspraken correct uit te voeren en dit aan hun verzekerden en betrokken partijen duidelijk te maken.

Insulines: A is geen B

We vernemen ook dat dit beleid kan leiden tot ongewenste vervangingen met insulines die een ander werkingspatroon hebben, bijvoorbeeld aspart insuline voor FiAsp insuline. Insuline is geen pil, het vereist een toediening per naald en een pen. Maar ook bijvoorbeeld bij pompgebruikers is insuline A is niet altijd hetzelfde als insuline B. Dit is medisch onverantwoord, potentieel gevaarlijk en niet gebaseerd op wetenschap. Ook ten aanzien van dit punt vragen we duidelijkheid.

Zoals in onze eerdere berichtgeving genoemd, zijn we niet tegen deze ontwikkeling, zolang de insuline gelijkwaardig is en voor mensen die spuiten, de toediening gelijkwaardig is in de vorm van de pen. We vinden echter dat de afspraken van de NDF hierover gevolgd moeten worden, inclusief de aandachtspunten over kinderen tot 18 jaar, zwangerschap, stappenplan (pen/naald/educatie/effecten etc) en andere afspraken.

 

Wat betekent dit voor mij?
Op de website van uw verzekeraar en op de website van de DVN vindt u wat het preferentiebeleid voor u betekenen kan. Lees dit voor uw volgende bezoek/contact met uw team. Zijn er vragen, mail ze bij voorkeur zo spoedig mogelijk naar uw behandelteam.
Als u insuline via de apotheekservice van Diabstore betrekt zult u op de hoogte gehouden worden. De NDF richtlijn wordt aangehouden, waardoor voor kinderen tot 18 jaar, zwangerschap en zwangerschapswens geen andere insuline wordt aangeboden. Door de korte lijnen tussen Diabeter, Diabstore en de Apotheek(medicatie service) kom je niet voor verrassingen te staan en wordt het beleid gevolgd dat met alle partijen is afgestemd. Fiasp zal hierdoor tot nader bericht niet worden omgezet naar een alternatief en de richtlijnen van de NDF worden nageleefd. Wil je ook insuline afnemen via de medicatie service van Diabstore meldt dit bij de receptie van je behandellocatie.

 

Komt u bij een (buurt) apotheek dan zullen we aan de hand van uw zorgverzekeraar u nader informeren over de mogelijke verandering(en).

Mocht u problemen ondervinden die direct uw insulinelevering betreffen neem dat direct contact met uw behandelteam op. Heeft u (goede of slechte) ervaringen met het preferentiebeleid, mail dan uw verhaal dan aan mijninsuline@diabeter.nl. We horen graag uw ervaring en mening.