NIEUWSBERICHT

Opstelling onderwijsbond verbaast diabetescoalitie

03 juli 2015

Deze week heeft de Algemene Onderwijsbond (AOB) leraren via haar website afgeraden om diabeteshandelingen uit te voeren: “Doe het niet, want je kan als leraar zelf aansprakelijk worden gesteld als het fout gaat. Niet het schoolbestuur”, aldus AOB-bestuurder Muijres. Diabetesorganisaties reageren verbaasd op deze oproep.

De oproep is een reactie op de factsheet Diabeteszorg in het basisonderwijs, die het ministerie van OCW in juni publiceerde. In dit document neemt het ministerie de juridische analyse van de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school over. Dat houdt in dat het toedienen van medicatie en insuline aan leerlingen met diabetes als niet-beroepsmatig handelen wordt beschouwd, vergelijkbaar met wat ouders en andere familieleden doen. Onderwijspersoneel mag deze handelingen uitvoeren onder bepaalde voorwaarden. In het kort zijn die voorwaarden:

  • op vrijwillige basis
  • met instemming van de ouders
  • met genoeg kennis van zaken
  • bij een persoonlijke band met het kind
  • met goede afspraken over opvang bij calamiteiten
  • niet tegen betaling

Onrust

“Zo jammer, dit negatieve advies creëert een hoop onnodige onrust bij ouders en leerkrachten', zegt een verbaasde Lydia Braakman, initiatiefneemster van de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school. “Terwijl de kaders nu eindelijk voor iedereen helder op papier staan.” Ook Olof King, directeur van de Diabetesvereniging is onaangenaam verrast: “De oproep van de onderwijsbond is misplaatst. Als er gewoon voldaan wordt aan enkele eenvoudige voorwaarden, dan is geen sprake van enige verwijtbaarheid van de leerkracht die de handeling verricht en kan deze niet aansprakelijk worden gesteld”.

Gesprek

Omdat een goede begeleiding op school cruciaal is voor kinderen met diabetes en het nieuwe schooljaar met rasse schreden nadert, nodigen vertegenwoordigers van de coalitie “Zorgeloos met diabetes naar school” op korte termijn de Algemene Onderwijsbond uit voor een gesprek, om de misverstanden weg te nemen.

Over de coalitie

De coalitie Zorgeloos met diabetes naar school maakt zich sterk voor zorg aan kinderen met diabetes onder onderwijstijd. Zorgeloos met diabetes naar school is een samenwerking tussen Diabetesvereniging Nederland (DVN), Diabetes Fonds, Diabeter, Voluit, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Isala.

Opstelling onderwijsbond verbaast diabetescoalitie