NIEUWSBERICHT

Op weg naar contracten met alle zorgverzekeraars voor 2016

28 december 2015

Patiënten met type 1 diabetes kunnen ook in 2016 rekenen op dezelfde vergoedingen voor onze diabeteszorg, zoals alle andere jaren.

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Ook dit jaar ontvangen wij vragen van patiënten of er veranderingen op stapel staan waarmee je rekening moet houden bij het kiezen / houden van je zorgverzekeraar. Is alles wat ik nodig heb voldoende verzekerd? Kan ik niet beter gaan switchen van zorgverzekeraar? Hier enkele tips met betrekking tot diabeteszorg.

Diabeter sluit contracten af met alle zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars voeren elk jaar onderhandelingen met Diabeter omtrent de vergoedingen van de diabeteszorg op het hoge niveau zoals Diabeter die geeft. Elk jaar, sinds onze oprichting in 2006, hebben wij met alle zorgverzekeraars naar tevredenheid een contract kunnen afsluiten. Ook voor 2016 zal dat het geval zijn. Wij hebben alle verzekeraars uitvoerig gesproken en het ziet er op dit moment naar uit dat we ook in 2016 weer met alle zorgverzekeraars contracten zullen afsluiten.

Als ik wel wil veranderen?

Het kan zijn dat je redenen hebt te veranderen van zorgverzekeraar, bijvoorbeeld omdat je werkgever een collectieve verzekering aanbiedt. Bedenk dan dat diabeteszorg tot nu toe in het basispakket zit. Voor de basisverzekering heeft een verzekeraar acceptatieplicht. Dat wil zeggen dat als je naar een andere verzekeraar gaat, een aandoening of handicap geen reden kan zijn tot weigering om je te verzekeren. Voor de aanvullende verzekering geldt dat niet. Het is trouwens mogelijk om dan je aanvullende verzekering bij je bestaande zorgverzekeraar te houden en alleen voor het basispakket van zorgverzekeraar over te stappen. Vraag ernaar bij je verzekeraar of adviseurs als Independer.

Meer informatie

Let goed op welke voor- en nadelen er zijn voor je (gezin). Een handige checklist vind je op de site van de NPCF. Via de Diabetesvereniging Nederland  kun je je huidige verzekeraar vergelijken met de collectieve verzekeringen van DVN.

Op weg naar contracten met alle zorgverzekeraars voor 2016