NIEUWSBERICHT

Motie door Tweede Kamer aangenomen!

01 juli 2014

Op 3 juli is in het overleg van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de inhoud van de petitie van de coalitie  “Zorgeloos met diabetes naar school” besproken. Daarin staat dat kinderen met diabetes meer mogelijkheden moeten krijgen en ondersteuning zodat hun diabetes op school beter kan worden geregeld.

De petitie geeft voorbeelden van hoe dit kan. In Engeland en Zweden is de zelfzorg die iedereen bij diabetes moet uitvoeren uit het medisch-juridische kader gehaald. Dat betekent dat helpen, uitvoeren of ondersteunen met glucosemeten, insulinetoedienen en dergelijke ook door niet medisch geschoolde mensen mag worden gedaan. Dat is eigenlijk net als wat er normaal gebeurt: Ook opa’s en oma’s en de moeder van een vriendje waar een kind logeert kunnen dergelijke zaken immers in goed overleg en na uitleg en training doen

In de motie (ingediend door de kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Tjitske Siderius (SP)) wordt de Staatsecretaris/Ministerie gevraagd om te onderzoeken of de ondersteuning van de zelfzorghandelingen door schoolpersoneel  uitgezonderd kan worden als ‘medische handeling’ en verzoekt het kabinet om in samenspraak met alle belanghebbenden een ‘verkenning’ op te stellen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar.

De motie is vannacht AANGENOMEN!

Motie_van_de_leden_Siderius_en_Ypma.pdf

Nu echt richting Zorgeloos met Diabetes naar School!!!!!!!