NIEUWSBERICHT

Een avondje diabetes type 1 voor leerkrachten

04 oktober 2017

Dinsdagavond deden 18 leerkrachten kennis op over diabetes type 1 bij Diabeter Groningen. De leerkrachten, uit zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, hebben allen een leerling met diabetes type 1 in de klas. Kennis van diabetes type 1 is dan belangrijk. Zo hebben schoolreisjes, gymlessen, stress en tussendoortjes allemaal invloed op de hoogte van de glucosewaardes van een leerling. Als leerkracht kun je met wat kennis over diabetes bijdragen aan een zo goed mogelijke glucoseregeling en bijv. een rol spelen in het voorkomen van hypo's. Een goede glucoseregeling bevordert bovendien de leerprestaties van een kind met diabetes type 1. 

Mooi signaal

Liesbeth Breedland is een van onze kinderdiabetesverpleegkundigen van Diabeter Groningen en organiseerde de avond met haar team. Zij vertelt: "De informatie-avond heeft zeker in een behoefte voorzien voor de mensen die aanwezig waren. Voor ons als zorgprofessionals maakt het ook altijd weer duidelijk welke impact het hebben van diabetes kan hebben op de mensen om het kind en ouders heen, zoals de leerkrachten. Mooi om te zien dat er mensen bereid zijn om op een vrije avond zich te laten informeren over de diabetes type 1 van een leerling in hun klas. Wat een mooi signaal geef je dan af naar je leerling!"

Live vragenuurtje op Facebook

Ook in onze andere vestigingen hebben we onlangs informatiebijeenkomsten over diabetes voor leerkrachten georganiseerd. Kort geleden organiseerden we ook een live-vragenuurtje op Facebook over diabetes en school. We hopen hiermee de leerkrachten van kinderen met diabetes type 1 zo veel mogelijk te ondersteunen. Dat komt ten goede van hun leerling, en onze patiënt. 


Over Diabeter: wij zijn een gespecialiseerd behandelcentrum voor type 1 diabetes met vestigingen in Rotterdam, Schiphol, DeventerGroningen en Veldhoven. Onze missie voor onze meer dan 2000 (jonge) patiënten met diabetes type 1 is: een toekomst zonder diabetescomplicaties. Alles in Diabeter staat in dienst van deze missie: onze gespecialiseerde artsen en diabetesverpleegkundigen, onze ehealth, onze 24/7 bereikbaarheid en onze research.

Een avondje diabetes type 1 voor leerkrachten