NIEUWSBERICHT

Diabetes op school: standpunt onderwijsbond ongewijzigd

04 augustus 2015

Blog Dr. Henk-Jan Aanstoot

Willens en wetens...

Onlangs werden we opgeschrikt door de oproep van de onderwijsbond AOB (onderdeel van FNV) aan leerkrachten om leerlingen met diabetes niet langer te ondersteunen. Ondanks het dringende verzoek van de coalitie 'Zorgeloos met diabetes naar school', waarvan Diabeter deel uit maakt, houdt de AOb vooralsnog vast aan dit standpunt.  

In het Telegraafstuk staat een interessant citaat: '..dat je aansprakelijk bent als je willens en wetens kinderen schade toebrengt'. Als ik dan denk aan de gevolgen van het ontbreken van hulp op school, ben je dan ook niet aansprakelijk als je kinderen met diabetes NIET helpt om hun glucoseregeling optimaal te laten zijn? 

Immers, uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat juist ook hoge en ook schommelende glucosewaardes grote invloed kunnen hebben op prestatie, denk- en leervermogen van kinderen. Alleen zie je dat vaak niet zo duidelijk als bij te lage (hypo's) waardes: daarom is meten en regelen ook op school zo nodig! In onderzoek van schoolprestaties en diabetes blijkt dat verhoogde en schommelende glucosewaardes met slechtere schoolprestaties zijn geassocieerd. Niet verwonderlijk als je de symptomen van hoge glucosewaardes en schommelen ziet: vermoeidheid, concentratieverlies, prikkelbaarheid (‘kort lontje’), achteruitgang van denkvermogen, etc. Dus de 'wetens' van willens en wetens is wel duidelijk. 

Twintig jaar terug kregen kinderen twee keer per dag insuline (mix) en werd er (hooguit) twee keer per dag thuis een glucose gecontroleerd. Inmiddels weten we dat dit anders moet als je op korte en lange termijn complicaties wilt voorkomen. Jammer dat hulp daarbij op school niet kan volgens de AOB. En dat terwijl er goede afspraken over te maken zijn inclusief technische hulpmiddelen. De AOB dreigt ons terug in de tijd te sturen met alle gevolgen van dien. Ik stel dat je daarmee ook schade toebrengt: je voorkomt dat kinderen met diabetes de optimale behandeling krijgen. Voor mij is de 'willens' van willens en wetens dan ook duidelijk: laten we dit nou gewoon met z'n allen willen! 

Ja, er is een noodoplossing….. als ouder je baan (deels) opzeggen en steeds naar school gaan. Een derde van de ouders van een schoolkind met diabetes doet dat al, met alle sociale en economische gevolgen van dien. 

En ja, er is een échte oplossing in beeld!! De door de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school, Ministeries en anderen voorgestelde ‘Handreiking medisch handelen’ toepassen: op juridisch en medisch verantwoorde wijze betrokken zijn bij een kind met een chronische ziekte. Ouders, diabetesteams en ander betrokkenen willen en kunnen dat met leerkrachten regelen: genoeg best-practices. Maar helaas ook scholen waar het echt niet goed loopt. 

Naast ’thuis’ is ’school’ de plek waar kinderen het meest vertoeven: daar hoor je "willens en wetens geen schade op te lopen”. 

 

Henk-Jan Aanstoot, kinderarts Diabeter

Gerelateerd nieuws:
http://diabeter.nl/nl/nieuws/opstelling-onderwijsbond-verbaast-diabetescoalitie/

http://diabeter.nl/nl/nieuws/onderwijspersoneel-mag-diabeteszorg-uitvoeren-op-s/

 

 
 
 
Diabetes op school: standpunt onderwijsbond ongewijzigd