NIEUWSBERICHT

Diabeter open voor zorg: ook in de tweede coronagolf

29 december 2020

Het is een heftige tijd. Inmiddels zitten we midden in de tweede coronagolf en vandaag komt daarbij het bericht van de Minister van VWS dat de 'planbare reguliere zorg gestaakt wordt' in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken'.  Dat betekent dat in de ziekenhuizen al het personeel en middelen op coronazorg moet worden gezet en gewone (reguliere) zorg als diabeteszorg beperkt of gestopt wordt.

Dat geldt niet voor Diabeter. Diabeter werkt gewoon door. Maar wel op een andere manier zoals u inmiddels al uit ervaring of uit de nieuwsbrieven weet. Voor acute zaken zijn we open en op de spreekuren komen mensen waarbij beeldbellen niet een mogelijkheid is. Hieronder even een samenvatting van hoe dat gaat. We gaan hierbij uit van de landelijk geldende regels en verplichtingen.

Zelf Corona of corona gehad? Fijn als u het doorgeeft.
Inmiddels weten we van zo'n 70 mensen met diabetes bij Diabeter dat ze door corona COVID-19 (de ziekte die corona geeft) hebben gehad (en een positieve test hadden). Gelukkig zijn de meeste mensen intussen grotendeels hersteld en zijn er, voor zover we weten, geen nare gevolgen geweest.
We vinden dat een belangrijk gegeven in uw dossier. Ten eerste is het belangrijk als er met de diabetes wat aan de hand is om dat te weten als je ons belt of contact om advies. Maar het is ook van belang voor de inmiddels bekende late en langdurige gevolgen van COVID-19 op verschillende organen en systemen.

Positieve test en net bij Diabeter geweest?
Als u zelf (of iemand die met u meekwam) kort na een bezoek aan Diabeter een positieve corona test heeft verzoeken we u dat te melden. Dan kunnen we zonodig maatregelen nemen. Andersom zullen we u informeren en adviseren als er iemand van ons personeel een positieve test heeft en u daar net een afspraak mee heeft gehad.

 

Diabeteszorg bij Diabeter nu: wanneer naar de locatie?

We hebben, zoals eerder gemeld, op alle locaties een beperkte bezetting van arts, diabetesverpleegkundigen, dietist en doktersassistenten voor het draaien van de spreekuren en voor acute zaken. Wanneer moet je nu komen?

Hieronder lichten we dat nog een keer toe :

Zorg-op-afstand, tenzij bezoek noodzakelijk is: Veel zorg zullen we op afstand doen, dus via (beeld)bellen. Het spreekuur gaat door, maar een deel van de mensen spreken we via beeldbellen (Zaurus, zie verderop). We gebruiken de gegevens van uw dossier om te bepalen of die afspraak op afstand kan of dat een 'echt' bezoek nodig is. Bijvoorbeeld als bij iemand net diabetes is vastgesteld (nieuwe diagnose) of als er een probleem is dat directe aandacht verdient en niet per beeldbellen of telefoon kan (bijv. blijvende problemen met glucoseregeling, klachten die onderzoek vereisen, probleem met de schildklier, etc).

Herinneringsemail: in de herinneringsemail van uw reguliere afspraak staat of u kan komen of dat een beeldbelafspraak wordt gebruikt.

Let op: herinneringsemails gelden alleen voor spreekuurafspraken! Als u een 'losse' afspraak heeft met een verpleegkundige op op voorhand een belafspraak heeft gemaakt dan wel een andere afspraak (bijv pompstart) krijgt u geen herinneringsemail. Mail ons even (of bel) bij onduidelijkheden.

Ik wil juist wel/ik wil juist niet komen

WEL: Als u gevraagd wordt om wel te komen kun je natuurlijk altijd met het team bespreken om je afspraak per beeldbellen te doen. Dat zal ook nodig zijn als je zelf in quarantaine moet blijven. Mar ook als je zelf niet lekker bent

NIET: Andersom geldt dat ook. Als u een beeldbel afspraak krijgt en u vindt dat een 'echt' bezoek de beste manier is, bespreek dit dan met uw team en dan kunnen we een afspraak plannen die rekening houdt met de urgentie.

Handige tips voor Zaurus beeldbellen

We kregen een aantal vragen en opmerkingen over de tijdstippen en uitloop van de afspraak. Daarom hierbij een aantal tips.

Wanneer, hoe laat en met wie heb ik een afspraak:

In de afspraaktitel staan alle gegevens die van belang zijn voor de afspraak. Een afspraak ziet er altijd alsvolgt uit: 01-12 13:30 AARTS DDVK 0000, betekent dat u een afspraak heeft op 1 december om 13:30 uur met de arts AARTS en/of de verpleegkundige DDVK en uw patientnummer 0000.

Hoe werkt Zaurus?

Lees hier tips over het instellen en gebruiken van ons beeldbelsysteem Zaurus. 
Een uitgebreide handleiding over hoe Zaurus werkt vindt u hier.

Hoe laat ik weten dat ik klaar zit?

We kunnen niet zien dat u zich aangemeld heeft in Zaurus, maar als u een berichtje stuurt in Zaurus dat u klaarzit zien we dat wel. Het is dus verstandig om even een berichtje te sturen als u klaarzit. We proberen de afspraken zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, maar een afspraak kan wat uitlopen. Als u na 15 tot 30 minuten geen reactie krijgt op uw berichtje dat u klaarzit is het verstandig om even contact op te nemen.

Andere maatregelen

Telefonisch spreekuur: We begrijpen dat het telefonisch spreekuur enigszins gemist wordt. Het is technisch lastig het telefonisch spreekuur naar alle thuislocaties (de meeste medewerkers werken thuis) te verbinden. We kijken naar een technische oplossing en verzoeken intussen zoveel mogelijk de niet-acute vragen naar ons te mailen. 

Mondkapjes

Veiligheid staat bij ons vooraan. Het kan daarom voorkomen dat onze medewerkers u bij binnenkomst vragen het mondkapje dat u zelf draagt te verwisselen voor een een mondkapje van ons. Dat doen ze als het mondkapje dat u draagt teveel ruimte laat of wat te dun lijkt. 

Hoe een mondkapje op de juiste wijze gebruiken?
1. Oude af indien van toepassing (prullenbak of in een zakje opbergen)
2. Handen ontsmetten
3. Nieuw mondkapje op met schone handen, pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken.
4. Buig het mondkapje goed om de neus; mond EN neus dienen bedekt te blijven zodat er geen lucht langs kan.
6. Raak het mondkapje zo min mogelijk aan
7. Doe het af aan de elastieken en reinig weer de handen 

Meer info vind je op de site van de Rijksoverheid. 

Diabetes United

We zullen binnenkort weer een uitzending maken en een update geven over diabetes en corona onder de Diabetes United vlag.  Diabetes United is een samenwerking tussen Diabetes Fonds, DVN, JDRF, Medtronic, Bas van de Goor Foundation en Diabeter.

Datum: 20 januari, 19.30 u.

Live te bekijken via onze Facebook-pagina, later ook te zien via ons Youtube-kanaal: https://www.youtube.com/c/diabeterzorg