NIEUWSBERICHT

Dataverkeer beveiliging bij Diabeter

20 januari 2020

Het is je vast niet ontgaan. Vorige week maandag waarschuwde het Nationale Cyber Security Centrum voor een kwetsbare plek in Citrix software/servers. Ook Diabeter maakt voor enkele toepassingen gebruik van Citrix. We waken samen met ons it-bedrijf voortdurend over onze datasecurity, waardoor de door Citrix aangeleverde ‘patches’  steeds tijdig zijn opgevolgd en geïnstalleerd. Ondanks dat, was het beveiligingsadvies donderdagavond om de Citrixservers uit te schakelen, hetgeen gedaan is.

De uitschakeling heeft geen gevolgen gehad voor alle data die Diabeter beheert en binnenkrijgt via bijvoorbeeld via uploads van pomp en glucosemeters. Daarvoor worden andere systemen gebruikt. Hoe dan ook zijn er vandaag nieuwe Citrix software patches geinstalleerd. Als zorgverleners blijven we de zorgdata goed bewaken en beveiligen. Ook hebben we onze medewerkers wederom gewaarschuwd  over het belang hiervan en de stappen die iedereen kan zetten om internetverkeer veilig te houden (zie de voor iedereen geldende 10 vuistregels voor veilig internetten.

 We hopen je zo voldoende op de hoogte hebben gebracht. 

Dataverkeer beveiliging bij Diabeter