NIEUWSBERICHT

Coronavirus: nieuwe maatregelen

05 oktober 2020

Mondkapjes, zorg-op-afstand en opstuur-HbA1c

Graag vragen we uw aandacht voor drie zaken die met de corona-crisis te maken hebben:

  • de spreekuren en zorg-op-afstand (beeldbellen of komen)
  • Invoering van het opstuur HbA1c
  • Verplicht mondkapjes gebruik binnen de Diabeter locaties

Nieuwe maatregelen

De corona-crisis is weer in een nieuwe fase gekomen met nieuwe maatregelen. Tot op heden zijn er in onze patiëntengroep zeker ook infecties met het virus geweest en zijn volwassenen ziek geworden, maar gelukkig (voor zover bekend) zonder intensive care opnames en erger. Ook is het beloop bij kinderen met type 1 diabetes over het algemeen mild en vergelijkbaar met alle kinderen tot 13 jaar. Ook voor de bijzondere diabetesvormen geldt dit. Bij type 2 diabetes wordt wel een sterk verhoogd risico gezien om ernstig beloop en overlijden.

Met de huidige sterke stijging van het aantal landelijke besmettingen moeten we alert blijven. Daarom melden we in deze brief drie nieuwe of aangepaste maatregelen om op een veilige manier de zorg te blijven bieden. Dat is in de eerste golf van corona goed gelukt. Ook in deze nieuwe fase willen we, ondanks de diverse beperkingen die we meemaken, goede zorg blijven leveren.

Met ingang van 4 oktober 2020 gelden de volgende maatregelen:

1) Zorg-op-afstand tenzij, bezoek noodzakelijk is:

Veel contacten gaan momenteel op afstand en deze 'zorg-op-afstand' kan voor veel zaken bij de behandeling van diabetes worden gebruikt. Dat geldt natuurlijk niet voor alles.

Daarom blijft het spreekuur 'open' maar alleen voor zaken die een 'echt' contact vereisen. Dat is bijvoorbeeld net na de diagnose. Of als er snel bloedonderzoek moet worden gedaan. Ook kan het zijn dat u met medicijnen moet starten waar na enige tijd een controle voor noodzakelijk is.

We gebruiken de gegevens die in uw dossier staan om mee te helpen bepalen of zorg op afstand kan met (beeld)bellen of dat  een 'echt' bezoek nodig is.  Natuurlijk kunt u altijd met uw team bespreken als u uw afspraak liever via beeldbellen doet dan via een 'echt' bezoek. Andersom geldt dat ook. Als u een (beeld)bel afspraak krijgt en u vindt dat een 'echt' bezoek de beste manier is, bespreek dit dan met uw team. We zullen binnenkort nader over deze manier van spreekuur planning en de mogelijkheden van zorg-op-afstand berichten.

2) Opstuur HbA1c:

Een aantal van u heeft in de afgelopen periode meegedaan met een evaluatie om uw HbA1c-waarde te meten via een vanaf huis naar Diabeter op te sturen bloedmonster. Dit beviel goed en dit opstuur HbA1c gaan we nu verder invoeren. Er zijn weliswaar steeds meer manieren om de glucoseregeling te bespreken en te verbeteren (zoals een berekend HbA1c en Time-in-range waardes), maar een HbA1c-waarde blijft nog steeds een belangrijke bepaling die de koers van de behandeling weergeeft.

Als u bij Diabstore aangesloten bent, ontvangt u automatisch een HbA1c-opstuurset met instructies. Dat gebeurt als er drie maanden lang geen nieuwe HbA1c waarde bekend is en u ook niet in de volgende 4 weken een 'echte' afspraak op een Diabeter locatie heeft. Gebruik deze set dan om een bloedmonster op te sturen. Hier staat meer informatie over hoe je de test snel en eenvoudig uitvoert. We kunnen dan bij een volgend moment deze waarde bespreken.

Als u geen klant bent van Diabstore dan zal het team een set naar u opsturen. U kunt ook een opstuur HbA1c set aanvragen bij de receptie van uw locatie.

3) Mondkapjesplicht

De adviezen volgend van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, stellen we een mondkapje binnen de Diabeter-vestigingen per 4 oktober 2020 verplicht. Dit geldt binnen de publieke ruimtes voor zowel patiënten en begeleiders als voor ons personeel. U draagt, net als in het openbaar vervoer en andere publieke ruimtes, een eigen niet-medisch mondkapje*, gedurende uw hele verblijf binnen Diabeter. Hier vindt u vanuit de Rijksoverheid instructies en tips over het gebruik van mondkapjes:

Een tijd als nooit tevoren…

We beseffen dat het hebben van diabetes en het meemaken van deze ongekende crisis een zwaar beroep kan doen op u, uw gezin en uw omgeving. Weet dat we er voor u zijn en ook een luisterend oor (en professionele hulp) hebben voor problemen en moeilijke momenten.

We moeten samen door deze periode en crisis heen en rekenen op uw begrip en medewerking. Uiteraard staan we open voor vragen en suggesties.

Met vriendelijke groeten,

Namens directie en behandelteams Diabeter Nederland B.V

Dr. Henk-Jan Aanstoot

NB: Voor informatie over corona en diabetes verwijzen we naar deze corona-overzichtspagina op onze website  en de uitzendingen die Diabeter maakt voor 'Diabetes United', de samenwerking van diverse organisaties over diabetes en COVID-19. 

*Niet-medische mondkapjes hebben geen CE-markering of een medische claim, zoals for medical use

 

Coronavirus: nieuwe maatregelen