Onze behandeling | diabetesteam | Diabeter

Behandeling diabetes type 1

 Bij de diagnose van type 1 diabetes (ook wel suikerziekte type 1 genoemd) moet direct met de behandeling begonnen worden. Insuline is immers een onmisbaar hormoon voor de energiehuishouding. Zonder voldoende insuline ga je dood. Maakt je lichaam het zelf niet meer, dan moet je insuline van buitenaf toedienen. Starten met insulinetoediening zorgt ervoor dat de symptomen en verschijnselen van de ziekte verdwijnen. Patiënten voelen zich snel weer beter. De insulinetoediening zorgt er direct voor dat je gezondheid niet verder verslechtert.

Snel of langzaam werkende insuline

De arts en diabetesverpleegkundige beginnen met het opstellen van een insulinestartschema. Hierin beschrijven ze de hoeveelheid en soort insuline. Insuline heb je op twee manieren nodig: altijd, elk uur, 24 uur per dag is er een kleine hoeveelheid insuline nodig in ons lichaam. Dat noemen we basis- of basale insuline. Bij maaltijden en bij hoge glucosewaardes heb je extra insuline nodig. Die noemen we bijspuit-, maaltijd- of bolusinsuline. Dit wordt gedaan met insuline die kortdurend een sterk effect heeft  en daarom ‘kortwerkende’ insuline wordt genoemd.  Basale insuline is zo gemaakt dat deze met een insulinepen maar een keer per dag hoeft te worden gegeven en wordt ook wel langwerkende insuline genoemd . Kortwerkende insuline wordt gespoten bij de maaltijd en bij het corrigeren van hoge waardes. Overigens zijn de termen 'kortwerkend' en 'langwerkend' verwarrend. De insuline werkt (van welke bron dan ook!) altijd even lang in het bloed. Eigenlijk wordt bedoeld snel of langzaam in het bloed opgenomen insuline. 

Spuiten en prikken

Hoeveel insuline je moet spuiten, verschilt van dagdeel tot dagdeel en van persoon tot persoon. Het hangt bovendien af van iemands lichamelijke inspanning. Om de hoeveelheid mede te bepalen, is het nodig regelmatig de glucosewaarden te meten. Dit doe je met een glucosemeter en een ‘prikpen’, waarmee je in je vinger kunt prikken voor een druppel bloed. Die druppel komt op een teststrip in de meter. De arts en diabetesverpleegkundige geven je uitleg over het spuiten en prikken zodat je het zo snel mogelijk zelf kunt. Ook adviseren ze over hoe je de hoeveelheid en soort insuline kunt aanpassen aan je dagelijkse bezigheden. De bloedsuikerwaarden die je zelf meet, spelen hierin een belangrijke rol. In het begin van de behandeling heb je hier dagelijks contact over: bezoek aan spreekuur, thuis of per telefoon.

Insuline is een eiwit en kan daarom niet als tablet worden toegediend. Het maagzuur zou het dan afbreken. Je moet insuline dus spuiten. Het spuiten kan op twee manieren: via een insulinepen of met een insulinepomp. Een pomp vereist speciale handelingen die je moet leren. Daarom beginnen we er niet direct bij de diagnose mee. In de loop van de eerste weken van de behandeling van diabetes komt deze techniek ter sprake.

Je diabetesteam bij Diabeter

De behandeling bij Diabeter wordt geleverd door een team van mensen: medisch specialist, diabetesverpleegkundigen, diëtisten, psychologen etc. Allen zijn zij gespecialiseerd in type 1 diabetes. Afhankelijk van hoe lang je diabetes (ofwel suikerziekte) hebt en hoe het gaat, zie je steeds een of meerdere van deze teamleden bij je bezoek. We plannen dat altijd zo dat je deze mensen zoveel mogelijk achter elkaar op dezelfde dag ziet.

Ehealth: onze Ther@piemail

Daarnaast leveren we veel zorg geleverd per eHealth: met uploads van de glucosemeters (en later) pompen plus de afspraken die we maakten is een overzicht van de behandeling van diabetes te geven. Daarin komt ook een individueel behandelplan te staan: wat te doen bij hoge-, lage waarden of bijzondere omstandigheden als sport, ziek zijn en meer. Dat doen we met de zgn. Ther@piemail. 

Naar een leven zonder diabetescomplicaties

Diabetes heeft een grote invloed op de patiënt (kind of volwassene) en diens familie. Er is continue aandacht en zorg nodig, voor het grootste deel van de tijd door de patiënt zelf (of diens ouders/verzorgers) . Zelfredzaamheid is daarom het doel van onze behandeling. Met een goede behandeling van diabetes voel je jezelf beter en komen minder acute en chronische complicaties voor. Onze missie is daarom: “naar een leven zonder diabetescomplicaties!”

Diabetes (ofwel suikerziekte): psychologische ondersteuning

Soms is dat leven met diabetes best moeilijk en kom je momenten tegen dat je zelf of je gezin steun nodig hebt of heeft. Daarom is aandacht voor de zgn. psychosociale effecten van diabetes belangrijk. Bij Diabeter werken daarom in diabetes gespecialiseerde psychologen en kunnen we aanvullende hulpverleners als maatschappelijk werk, wijkzorg, thuiszorg en anderen bij jou of je gezin betrekken.